Czym jest miłość? Od niepamiętnych czasów zastanawiają się nad tym najwięksi myśliciele i filozofowie. Miłość - sens życia każdego człowieka bez względu na jego wiek, pochodzenie czy pozycję społeczną. Każdy z nas bez względu na relacje z otaczającymi ludźmi odczuwa potrzebę bycia kochanym i kochania drugiej osoby. Miłość przybiera wiele postaci. Bywa skierowana do najbliższej osoby (miłość między kobietą i mężczyzną, matką i dzieckiem), ale także Boga, ojczyzny, idei i przedmiotów. Jest ona obecna w literaturze wszystkich epok. Jednym z ważniejszych dzieł jest Biblia, która przesiąknięta jest duchem miłości. Jako pierwszy przykład tego bezinteresownego uczucia w Biblii jest więź łącząca Boga i człowieka. To właśnie za sprawą miłości Boga do człowieka istniejemy i możemy się cieszyć pięknem otaczającego nas świata. Bóg stwarza człowieka na swoje podobieństwo i wyposaża go w rozumną duszę, sumienie i wolną wolę - „(...)I stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje: na wyobrażenie Boże stworzył go: mężczyznę i białągłowę stworzył je. I błogosławił im Bóg(...)”. Ofiarowuje człowiekowi raj, obdarowuje go nieśmiertelnością, szczęściem i bezpieczeństwem, co świadczy o ogromnej miłości Boga do człowieka. Także w przypowieściach nie zabrakło obecności bożej miłości do człowieka. Jednym z nich jest „Przypowieść o synu marnotrawnym”, z której treści wynika, iż syn, wydawszy cały swój majątek, wraca pokornie do ojca, który z uciechą przyjmuje go z powrotem do domu. Bóg jest tu pokazany jako miłosierny ojciec, który przebacza bez względu na to, jaki grzech popełnimy – oczekuje w zamian skruchy, bowiem Bóg cieszy się z każdego nawróconego człowieka. Drugą przypowieścią jest „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”, a z treści tego utworu wynika, że ani kapłan ani Lewita nie zainteresowali się losem obcego człowieka. Samarytanin pomógł mu, opatrzył rany okazując mu miłosierdzie. Samarytanin jest odzwierciedleniem człowieka miłosiernego, uczynnego, wrażliwego na nieszczęścia innych. Kolejnym utworem w Biblii jest księga Starego Testamentu – „Pieśń nad Pieśniami”. W dosłownym odbiorze jest ona lirycznym poematem miłosnym. Tę miłość można odnosić do więzi łączącej Chrystusa z Kościołem (interpretacja wybiegająca w Nowy Testament) albo - z człowiekiem indywidualnym. Może ona dotyczyć relacji: Bóg - Maryja (jako Jego dziewicza Oblubienica), a także między duszą a Bogiem (Izrael a Jahwe). W „Pieśni nad pieśniami” została opisana potęga miłości. Księga ta mówi, że miłości nie można kupić, że miłość jest niezniszczalna, ale również jest trudna do osiągnięcia. Jest to...