CZARNOLAS KOŁO ZWOLENIA TELEFON 8746872460 E-MAIL LIPA@POCZTA.PL JAN KOCHANOWSKI INFORMACJE OSOBISTE Stan cywilny: żonaty Narodowość: Polska Wiek:48 Miejsce urodzenia: Sycyna, koło Zwolenia Rodzice: Piotr i Anna CEL Posada sekretarza w Kancelarii Królewskiej w Krakowie WYKSZTAŁCENIE 1552 - 1557 studia na uniwersytecie w Padwie 1551 - 1552 studia na uniwersytecie w Królewcu 1547 - 1550 studia na uniwersytecie w Niemczech 1544 - 1549 studia w Akademii Krakowskiej na wydziale Sztuk Wyzwolonych PRAKTYKA ZAWODOWA 1560 – 1564 zatrudniony na dworach marszałka J. Firleja, następnie biskupa F.Padniewskiego i podkanclerzego P. Myszkowskiego 1564 – 1570 jeden z sekretarzy króla Zygmunta II Augusta 1570 – 1584 gospodarz we własnej wsi, Czarnolesie ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH język łaciński, grecki, francuski, włoski OTRZYMANE NAGRODY Państwowa Nagroda Literacka CZŁONKOWSTWO Uczestnik licznych spotkań i rozmów z najwybitniejszymi W ORGANIZACJACH pisarzami-humanistami ZAWODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 1566-1575- Probostwo w Poznaniu i Zwoleniu SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 1567- towarzysz króla w wyprawie radoszkowickiej 1573- aktywny uczestnik elekcji, przekonywanie szlachty do kandydatury Henryka...