Profilaktyka zachowań agresywnych CELE •Przekazanie rodzicom wiedzy na temat źródeł i form agresji i metod zapobiegania. •Wypracowanie konstruktywnego sposobu reagowania na zachowanie agresywne dziecka. Uświadomienie rodzicom ze ich dziecko by moc opanować emocje powinno wypracować samoopanowanie PRZEBIEG SPOTKANIA 1. Po powitaniu rodzice proszeni są o wypisanie imienia swojego dziecka na wizytówce i przedstawienia ge grupie dodając pozytywna informację o swoim dziecku. 2. Kolejnym krokiem jest przedstawienie tematu spotkania, przybliżamy rodzicom źródła i formy agresji i wraz z nimi zastanawiamy się jak sobie z nią radzić. • Na tablicy zapisujemy słowo AGRESJA a pod spodem wpisujemy wszystkie związane z nią skojarzenia rodziców • Następnie przekazujemy rodzicom definicje agresji (jedną lub dwie), zwracamy uwagę na fakt, że charakterystyczna cechą agresji jest użycie siły, podkreślamy, że pozycja sprawcy i ofiary może się zmienić ( mogą zamienić się rolami) • Kolejnym krokiem jest przedstawienie form agresji, podanie ogólnych kategorii i dołączenie przykładów (atak fizyczny: popchnięcia, bicie, niszczenie, kopanie, plucie, wymuszanie pieniędzy, werbalna: krzyk, przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, szantaż, ośmieszanie, psychiczna - bezsłowna , bez kontaktu fizycznego: wrogie gesty miny, izolowanie, wykluczanie, manipulowanie) Zwrócenie uwagi na fakt ze agresja może być także skierowana do wewnątrz np. samookaleczenie • Ostatnim etapem części teoretycznej jest wskazanie na uwarunkowania agresji. Wyróżnienie czynników, które się leżą u podstaw agresji ( czynniki biologiczne np. nadpobudliwość, temperament dziecka; społeczne np. brak ciepła i czasu rodziców negatywny wpływ rówieśników, obawa przed niepowodzeniem; wpływ mediów takich jak telewizja czy Internet) 3. Następnie przeprowadzamy z rodzicami warsztaty. • Prosimy rodziców by przypomnieli sobie jak się czuli gdy ostatnim razem ktoś użył wobec nich agresji i w myślach określili co wtedy czuli • Rodzice dzielą się na grupy, każda z nich otrzymuje arkusz papieru i losuje jeden z tematów takich jak: Objawy zachowań agresywnych, Komunikaty, które słyszy dziecko agresywne, Uczucia, które przeżywa, Urazy/ co o sobie myśli. Następnie rodzice w grupach opracowują je by potem...