SPIS TREŚCI Wstęp……………………………………………………………………………2 Układ SALT I, SALT II…………………………………………………………3 Układ START I, START II…………………………………………………….4 Układ INF……………………………………………………………………….6 Układ ABM ……………………………………………………………………..7 Proces KBWE/OBWE…………………………………………………………8 Zakończenie……………………………………………………………………9 Bibliografia ……………………………………………………………………10 WSTĘP Rozbrojeniowe układy, porozumienia zmierzające do ograniczenia zbrojeń. Geneza ich sięga XIX w. (projekty cara Rosji Aleksandra I z 1816, króla Francji Ludwika Filipa I z 1831, cesarza Napoleona III z 1867). Wiąże się z nimi I haska konferencja pokojowa z 1899 i II konferencja haska z 1907. Utworzona po I wojnie światowej Liga Narodów miała się zająć zmniejszeniem zbrojeń narodowych do minimum. Największe potęgi morskie narzuciły jednak programy rozbrojeniowe słabszym partnerom (Konferencja Waszyngtońska 1921, Konferencja Londyńska 1930). Po II wojnie światowej porozumienia rozbrojeniowe dotyczyły przede wszystkim ograniczenia wyścigu zbrojeń i były związane z bronią masowej zagłady, bronią konwencjonalną, systemami strategiczno-nuklearnymi, budowaniem środków zaufania i zapobiegania wojnie nuklearnej. Najważniejsze układy wielostronne dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania broni jądrowej zostały zawarte pod auspicjami ONZ, m.in.: układ o demilitaryzacji Antarktyki (1959), układ o zakazie prób z bronią nuklearną w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą (1963), układ o denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej (1967), porozumienie dotyczące działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich (1979), układ o zakazie używania, produkcji i składowania broni chemicznej (1993). Istotną rolę odgrywały układy europejskie: porozumienia w ramach KBWE/OBWE, układ z 1990 o redukcji sił konwencjonalnych w Europie (CFE) i z 1992 o liczbie żołnierzy. Największe znaczenie miały układy bilateralne radziecko-amerykańskie: oprócz porozumień dotyczących powstania "gorącej linii" (1963) i jej modernizacji (1971) starano się zapobiegać incydentom na morzu (1972) i wojnie nuklearnej (1973). UKŁAD SALT I, SALT II Strategic Arms Limitation Treaty (SALT I) – pierwszy z układów o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (ang. Strategic Arms Limitation Talks) podpisany 26 maja 1972 roku między USA, a ZSRR roku podczas wizyty prezydenta USA Richarda Nixona w Moskwie. Podpisanie dokumentu poprzedziły dwustronne rokowania w latach 1969–1972. Układ ten stanowił element dialogu amerykańsko-radzieckiego podczas zimnej wojny. Dotyczył redukcji systemów obrony przeciwrakietowej – ograniczono liczbę wyrzutni rakietowych do stu, a do...