Spis Treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ROZDZIAŁ I Identyczność interesów narodowych państw UE w polityce bezpieczeństwa . . 3 ROZDZIAŁ II Sprzeczność interesów narodowych państw UE w polityce bezpieczeństwa . . . .7 ROZDZIAŁ III Komplementarność interesów narodowych państw UE w polityce bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ IV Regulacje traktatowe UE i decyzje państw członkowskich dotyczące dotyczące europejskiej polityki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Spis bibliografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Wstęp W kierunku dziedziny wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, zrobiono wiele postępów, a szczególnie po 1999r. Nawołując do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony przejrzystość prawną zapewnia Traktat z Lizbony, który także ujawnia rolę zarówno budżetową jak i polityczną Parlamentu Europejskiego. Warto też zauważyć, że jest to obszar polityki który ma niezwykle duże znaczenie. EPBiO – jest międzyrządowym mechanizmem zarządzania i zapobiegania kryzysom wykorzystywanym w obrębie Unii Europejskiej. Grupy uwarunkowań EPBiO to: Uwarunkowania Podsystemowe – które obejmują zakresem bezpieczeństwa członkowskie państwa UE , specyfikacja ta ujmuje trzy zbiory elementów: identycznych, sprzecznych i komplementarnych. Mają one wielki wpływ na spójność polityki bezpieczeństwa całej UE. jest międzyrządowym mechanizmem zarządzania i zapobiegania kryzysom wykorzystywanym w obrębie Unii Europejskiej. Grupy uwarunkowań EPBiO to: Uwarunkowania Podsystemowe – które obejmują zakresem bezpieczeństwa członkowskie państwa UE , specyfikacja ta ujmuje trzy zbiory elementów: identycznych, sprzecznych i komplementarnych sformułowania traktatowe dotyczące EPBiO, w zależności od decyzji podjętych przez określone państwa na szczytach UE, wpływają znacznie na jej rozwój. Uwarunkowania środowiskowe – są to głównie relacje jakie zachodzą między UE a USA, oraz relacje jakie obejmują UE i inne organizacje międzynarodowe prosperujące na arenie bezpieczeństwa narodowego. ROZDZIAŁ I Identyczność interesów narodowych państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa Rys. Identyczność interesów narodowych państw członkowskich UE w...