KAŻDY TEMAT JEST NA OSOBNEJ KARTCE ;) DZIEKUJE ;D I wojna światowa W momencie wypowiedzenia wojny Niemcy dysponowały najlepszą armią. Jako pierwsi narzucili przeciwnikom czas i miejsce walki. Plan wojny z Francją i Rosja opracował w 1908r szef sztabu Schliffeu. Przewidywał on zwycięstwo w przeciągu 6-8 tyg. Pokonał Francje i przerzucił wojsko niemieckie na front wschodni do Rosji. W 1914r. szefem sztabu niemieckiego był Moltke. Zażarcie bronili się francuzi. Moltke część oddziałów przerzucił na front wschodni. W rezultacie zmniejszyła się siła głównego zgrupowania niemieckiego. W bitwie pod rzeką Marną we wrześniu 1914r niemieckie plany wojenne nie mogły być zrealizowane. Nastąpił kres wojny błyskawicznej a zaczęły się walki pozycyjne.Niemcy zaczęli ponosić porażki. Sytuacja uległa zmianie, gdy na czele wojsk w Prusach Wschodnich stanął Gen. Hindenburg. Pod Tonenburgiem rozbił przeważające siły rosyjskie. W Galicji armia austriacko-niemiecka poniosła klęskę. Pod koniec 1914 Niemcy nakłonili Turcje do przystąpienia do wojny. Na początku wojny na morzach dominowała flota ententy. Przedłużająca się wojna morska, blokada portów w 1915 zaniepokoiła państwa centralne. Niemcy zajęli tereny byłego królestwa polskiego a austro-wegry odzyskały Galicje. Ostatecznie front wschodni od Rygi do granicy z Rumunią tak jak na zachodzie rozpoczęły się wojny pozycyjne. W maju 1915 do wojny po stronie państw centralnych przystąpiła Bułgaria. Niemcy zdecydowali się uderzyć na twierdze Verdun. Bitwa toczyła się wiele miesięcy i była wyniszczająca. To najkrwawsza bitwa na froncie zachodnim. W czasie walki o Verdun Francuzi prosili o pomoc sojuszników. Państwa ententy w 1916r w bitwie pod Sommą po raz pierwszy użyły czołgów, kontynuowały blokadę morską portów państw centralnych. Niemcy skierowali skierowali flotę na Morze Północne. Doszło wtedy do największej bitwy zwanej jutlandzką. Flota angielska i niemiecka doznały równych strat. W 1916r wyniszczające działania pogłębiły kryzys ekonomiczny państw centralnych. Niemcy podeszli pod Paryż, ale potem w lipcu 1916 zostali powstrzymani nad rzeka Marną. We wrześniu rozejm podpisała Bułgaria potem Turcja. 3 listopada Austro- Węgry, 28 października niepodległość ogłosiła Czechosłowacja a w Galicji Polska Komisja Likwidacyjna zaczęła podejmowanie władzy. Węgry 2 listopada ogłosili niepodległość. Ostatni Władce austro-wegier abdykował. Austria ogłosiła się republiką. Wybuch bunt w Niemczech. Wilhelm II abdykował i uciekł do Holandii. Władze w niemczej przejęli socjaliści i ogłosili państwo republiką Delegacja niemiecka 11 listopada...