Unia Europejska Do organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy. Radę Europejską tworzy głowy państw członkowskich oraz przewodniczący komisji Europejskiej. Spotykają się oni co najmniej dwa razy w roku. Rada Europejska: -rozstrzyga kwestie sporne, -wytacza zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa -ustala głównie kierunki dalszej integracji Rada Unii Europejskiej przypada w udziale kolejno wszystkim państwom członkowskim przez okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia. Do najważniejszych jej zadań należy: -uchwalenie aktów prawnych -kontrola budżetu -zawieranie umów międzynarodowych Komisja Europejska Jest to urząd swoisty ,składa się z 20 członków. Kadencja członków Komisji trwa 5lat. Do jej podstawowych uprawnień należy: -prawo inicjatywy ustawodawczej, -prawo wydania aktów prawnych, -prawo kontroli, -zarządzanie Parlament jest organem przedstawicielskim Jego kadencja trwa 5 lat, a liczba obecnie wybranych posłów(czerwiec1999)wynosi 626 Trybunał Obrachunkowy lub Trybunał Rewidentów Księgowych lub T. Audytorów. Składa się z 15 członków wydelegowanych przez państwa członkowskie. Kadencja jego trwa 6lat Do jego zadań należy: -kontrola budżetu -nadzór nad operacjami finansowymi -kontrola pomocy finansowej Unii dla państw zewnętrznych Organy pomocnicze -Trybunał...