Czy kiedykolwiek ktoś z nas zastanawiał się jak wygląda wychowanie obronne w naszym kraju? Czy jest ono na wystarczającym poziomie? Odpowiedzi na pewno okazałyby się różne. Z wychowaniem obronnym ściśle wiąże się edukacja obronna, jednak nie występuje ona tylko w szkołach, jak pewnie myśli większość z nas. Niewątpliwie element ten istnieje w każdym państwie jednak jego poszczególne składowe na pewno nieco się od siebie różnią. Na początek warto by się zastanowić czym jest w ogóle edukacja obrona? Nie istnieje jedna dokładna definicja tego pojęcia. Starano się raczej podjąć próby jej wyjaśnienia. Moim zdaniem wynika to z jej szerokiego i do końca niezrozumiałego dla wszystkich zakresu. Jedna z bardziej popularnych definicji mówi, że jest to pewien określony system kształcący społeczeństwo w kwestii bezpieczeństwa i obrony oraz pozwalający na szerzenie postaw patriotycznych. Należy jednak pamiętać, że edukacja obronna jak i ogólnie wychowanie obronne odnosi się także do spraw związanych z wojskiem. Chodzi tutaj głównie o szkolenia i przygotowanie kadry kierowniczej. Najłatwiejszym w tym przypadku wydaje się sposób uczenia tego elementy najmłodsze dzieci i młodzież, ponieważ uważa się, że są one najbardziej podatne na przyswajanie nowych wiadomości. Wychowanie obronne sięga już czasów starożytnych. Różne plemiona przygotowywały Się do obrony przed wrogami. Walczono wówczas o posiadane dobra i tereny. Przygotowaniem obronnym zajmowali się głównie mężczyźni, którzy brali udział w pewnego rodzaju ćwiczeniach i przygotowaniu broni na czas walki. Były to głównie dzidy, i inne ostre narzędzia. Przejawiało się to także w sposobie zdobywania ożywienia. Najstarsze osoby z plemienia uczyły młodych podstaw obronności i władania wszelką możliwą bronią. Należy zaznaczyć, że już wtedy problem wychowania obronnego był dość dobrze zorganizowany, a z biegiem czasu stawał się co raz bardziej rozwijany i udoskonalany. Według Lecha Wyszczelskiego pierwszym państwem, które podjęło problematykę obronności były starożytne Chiny. Ich najbardziej znany teoretyki wojownik Sun Tsu wydał traktat „sztuka wojny” , w którym zawarł w którym zawarł min zasady oraz sytuacja, która czeka żołnierza na polu walki. Należy wspomnieć, że już wtedy powstaje zawodowa armia. Według Sun Tsu to dowódcy sprawują główną rolę w wychowaniu obronnym. Wódz wymagał od swych uczniów szczególnego zaangażowania, predyspozycji i i dobrej znajomości zasad wojennych. Teoretyk ten uważał, że wszystkie decyzje powinny być podejmowane hierarchicznie od najważniejszej głowy państwa aż do samych podwładnych. Po...