Ocena sytuacji finansowej Inter Groclin Auto S.A. w oparciu o analizę dyskryminacyjną

Wstęp 3

1. Charakterystyka grupy kapitałowej Inter Groclin S.A. 4

2. Opis istotnych pozycji bilansowych Inter Groclin Auto S.A. 11

3. Analiza dyskryminacyjna na podstawie wybranych modeli 14

4. Ocena kondycji finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. po III kwartałach 2008 roku. 24

Podsumowanie 31

Wstęp

Analiza modeli dyskryminacyjnych jest jednym z elementów procesu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim ujawnienie pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa, a w szczególności wychwycenie elementów wskazujących na zagrożenie upadłością. System taki nie dostarcza natomiast żadnych wskazówek, w jaki sposób można poprawić kondycję ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Jest on więc wstępnym narzędziem analitycznym, które powinno zostać wzmocnione całym procesem monitorowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Systemy wczesnego ostrzegania zagrożenia upadłością na podstawie modeli dyskryminacyjnych służy do rozróżniania przedsiębiorstw o nie najlepszej sytuacji ekonomiczno-finansowej od przedsiębiorstw bez większych problemów. Jego zadaniem jest wczesne rozpoznanie zagrożeń dotyczących efektywności gospodarowania i związanej z tym utraty zdolności płatniczej danego przedsiębiorstwa, czyli wykrywanie przedsiębiorstw zmierzających do upadku.

1. Charakterystyka grupy kapitałowej Inter Groclin S.A.

Inter Groclin Auto S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów wyposażenia i akcesoriów samochodowych. Firma produkuje głównie poszycia foteli samochodowych, foteliki dziecięce do samochodów oraz fotele samochodowe. Produkuje również meble tapicerowane i poszycia meblowe ze skóry naturalnej i tkanin realizując politykę dywersyfikacji portfela zamówień. Ponad 99% produktów firmy trafia na eksport.

Historia

Początki Inter Groclin Auto S.A. sięgają 1977 roku. Była to wówczas rodzinna firma produkująca drobne akcesoria samochodowe. Twórcą sukcesu firmy jest jej założyciel, prezes i właściciel Zbigniew Drzymała. W latach 1991-1995 firma bazowała na kooperacji z polskim przemysłem motoryzacyjnym. Obecnie fundamentem strategii jest rozwój eksportu na europejski rynek motoryzacyjny. Podstawą rozwoju firmy jest ciągły wzrost eksportu. Obecnie prawie cała produkcja trafia na wymagające rynki Unii Europejskiej. Już prawie 2% całego polskiego eksportu do krajów Unii pochodzi z nowoczesnych zakładów produkcyjnych firmy. W odróżnieniu od innych polskich producentów branży Inter Groclin nie odczuł załamania krajowego rynku motoryzacyjnego dzięki przyjętej strategii lokowania produkcji na rynkach zagranicznych. Aktualnie dominującymi kierunkami eksportu są: Szwecja, Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i Portugalia. W całości produkcja trafia na wymagające rynki krajów Unii Europejskiej. Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych debiutowała w 1998 roku.

W 1977 r. Zbigniew Drzymała otworzył zakład rzemieślniczy działający w branży tapicerskiej. Kontynuował w ten sposób rodzinne tradycje. Szczególny rozwój działalności gospodarczej firmy nastąpił w latach 1991-1999 w warunkach gospodarki rynkowej. Okres ten charakteryzował stały postęp udokumentowany wzrostem produkcji, rozwojem eksportu oraz wysoką skalą inwestycji przemysłowych.

Spółka akcyjna Inter Groclin Auto S.A. powstała 3 listopada 1997 roku w drodze przekształcenia spółki z o.o. Dynamiczny rozwój i wzrost przedsiębiorstwa pozwolił na wprowadzenie akcji Inter Groclin Auto S.A. w 1998 roku do publicznego obrotu na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka posiada certyfikat Nr 195 zaświadczający o nadaniu godła SPÓŁKA GIEŁDOWA.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu Inter Groclin Auto S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji % udział Liczba Głosów % udział

Zbigniew Drzymała 2 948 620 53,61% 4 477 820 63,70%

Trigon Central 334 188 6,08% 334 188 4,75%

Pozostali 2 217 192 40,31% 2 217 992 31,55%

Razem 5 500 000 100,00% 7 030 000 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej: www.groclin.com.pl.

Zarząd:

Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu

Tadeusz Rębacz - Członek Zarządu

Barbara Sikorska - Członek Zarządu

Izabela Rogozińska - Członek Zarządu

Piotr Musiał - Członek ZarząduRada Nadzorcza:

Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Witkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Brzeziński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Monika Drzymała - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Bednarek - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jordan - Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kochański- Członek Rady Nadzorczej

Wraz z dynamicznym rozwojem produkcji poszerzała się struktura organizacyjna firmy. Grupa Kapitałowa to:

1. Inter Groclin Auto S.A. (produkcja),

2. Inter Groclin Trading Sp. Z O.O. (handel zagraniczny towarami i usługami, usługi promocyjne, marketingowe, konsultingowe, transportowe, spedycyjne i celne, produkcja poszyć, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych)

3. Groclin - Dyskobolia Sportowa Spółka Akcyjna (sport profesjonalny w tym sekcja piłki nożnej, promocja sportu, oraz działania na rzecz jego rozwoju, organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rehabilitacyjnych)

4. Groclin Karpaty Sp. Z O.O. (produkcja akcesoriów samochodowych, w tym poszyć siedzeń samochodowych do samochodów klasy średniej)

5. Groclin Service Sp. Z O.O. (świadczenie usług – akcesoria do samochodów, meble do siedzenia)

6. Groclin Dolina Sp. Z O.O (produkcja poszyć siedzeń do samochodów, spółka jest na etapie budowy. Pierwszy etap ma być zamknięty w grudniu 2008 roku.)

Wykres 1. Kształtowanie się cen akcji grupy kapitałowej Inter Groclin S.A. w latach 2002 – 2008.Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej: www.money.pl.

Technologia

Sukces firmy jest efektem stałego inwestowania w najnowocześniejszy park maszynowy oraz technologie wytwórcze. Park maszynowy stanowią najnowszej generacji urządzenia firm Dürkop Adler, Juki, Bullmer i Humantec. Proces technologiczny został w maksymalnym wymiarze zautomatyzowany, wzrasta ciągle udział polskiej myśli technicznej w ofercie produkcyjnej. Inter Groclin Auto S.A. posiada też status uprzywilejowanego eksportera oraz uprawnienia do stosowania uproszczonych procedur celnych. Pozwala to na kompleksową obsługę klientów i dostawy w systemie just in time.

By sprostać wymaganiom Klientów najbardziej wymagających Inter Groclin Auto S.A. wdrożył najnowocześniejszy system optycznej optymalizacji rozkrojów skóry naturalnej zintegrowany z automatyczną linią wykrawalniczą oraz urządzenia do perforacji skóry, dzięki którym możliwe jest uzyskanie właściwej cyrkulacji powietrza w poszyciu skórzanym fotela samochodowego. Wszystkie materiały, surowce i produkty podlegają ocenie jakościowej w laboratorium zakładowym wyposażonym w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Produkty

Produkty branży motoryzacyjnej stanowią obecnie ponad 99 % produkcji firmy:

Poszycia - Dominującym produktem są obecnie poszycia foteli samochodowych (stanowią ok. 97% produkcji). Inter Groclin Auto SA specjalizuje się w poszyciach ze skóry naturalnej, której obróbka wymaga najnowocześniejszych technologii. Dynamiczny rozwój produkcji poszyć związany jest z przejściem spółki z roli usługodawcy wykonującego jedynie przerób uszlachetniający do roli producenta wyrobów gotowych i z przejęciem całego cyklu produkcyjnego (zaopatrzenie, wykrawanie, szycie, dystrybucja).

Foteliki dziecięce - Inter Groclin był jednym z inicjatorów akcji poprawy bezpieczeństwa dzieci w samochodach osobowych, co w istotny sposób przyczyniło się do wprowadzenia ustawowego obowiązku umieszczania dzieci w specjalnych fotelikach dziecięcych. Historycznie bardzo ważny produkt, dziś ma znaczenie tylko prestiżowe. Niemniej Groclin nadal produkuje foteliki dziecięce.

Fotele samochodowe - W asortymencie oferowanych przez Groclin wyrobów są także kompletne fotele samochodowe. Firma wykonuje je m.in. do limitowanych serii Volkswagena.

Meble - Inter Groclin produkuje miesięcznie ponad 4000 sztuk mebli tapicerowanych dla odbiorców głownie na terenie Niemiec. Inwestycja w branżę meblarską była elementem polityki dywersyfikacji ryzyka. Tapicernia jest doskonałym poligonem szkoleniowym - tutaj nowi pracownicy oswajają się z technologią obróbki skóry naturalnej, która jest podstawowym surowcem i stąd trafiają do produkcji w branży motoryzacyjnej. Decyzja o produkcji mebli podyktowana była w głównej mierze podobieństwem technologicznym i możliwością wykorzystania zasobów pracy w okresie sezonowych wahan popytu w naszych kontrahentów w branży motoryzacyjnej.

Produkty Spółki trafiają do:• JOHNSON CONTROLS

• LEAR CORPORATION

• FAURECIA SIEGES DE' AUTOMOBILE

• ECA nv

• RECARO GmbH

• HELLER LEADER

• CONFORTA SCHAFERMÖBEL Gmbh

• KÖNIG Gmbh

Systemy jakości

Podstawą pozycji firmy jest bezkompromisowa jakość typu oraz jakość wykonania wyrobów. Polityka jakości przyniosła uzyskanie wszystkich certyfikatów europejskiego i amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego ISO 9002, VDA 6.1, QS 9000 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Obecnie podmioty Grupy Kapitałowej Inter Groclin legitymują się certyfikatem ISO/TS 16949.

W wyniku opracowania i wdrożenia zakładowego systemu jakości Spółka uzyskała certyfikat systemu jakości nr 11/1/95 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, na zgodność z normą ISO 9002 przyznany jako drugi w branży motoryzacyjnej. Został on odnowiony w listopadzie 1998 r. i poszerzony o branżę meblarską. W 1999 r. Spółka uzyskała certyfikaty systemu jakości dla przemysłu samochodowego według norm QS 9000 i VDA 6.1 stosowane w amerykańskim i zachodnioeuropejskim przemyśle motoryzacyjnym. W 2001 roku firma pomyślnie przeszła certyfikację systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000. W czerwcu 2003 roku firma przeszła pozytywnie certyfikację na nową normę ISO 9001:2000 oraz ISO/TS 16949:2002.

Ochrona środowiska

Zgodnie z przesłaniem zawartym w Polityce Jakości i Zarządzania Środowiskowego Inter Groclin wszystkie podejmowane działania mają na celu produkowanie wyrobów przyjaznych środowisku oraz spełniających wymagania i oczekiwania klienta. W ramach systemu zarządzania środowiskowego realizowane są następujące cele:

- przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska,

- stosowanie technologii przyjaznych środowisku,

- minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz zapobieganie powstaniu zagrożeń dla środowiska,

- racjonalne wykorzystanie energii, wody i innych surowców,

- wspieranie działań regionalnych na rzecz ochrony środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Efekty działań ekologicznych podejmowanych w Inter Groclin:

- stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku:

• zautomatyzowany system krojenia tkanin

• laserowy system klasyfikacji i krojenia skóry, które przyczyniły się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w procesie wykrawania.

• energooszczędne maszyny szwalnicze, mające korzystny wpływ na zużycie energii elektrycznej.

- montaż separatora służącego do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z terenu zakładu

- modernizacja systemów grzewczych przyczyniła się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza

- współpraca z odbiorcami odpadów posiadającymi stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie umożliwiło zagospodarowanie wszystkich rodzajów wytwarzanych odpadów w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska.

Realizacja wyżej wymienionych działań jest możliwa dzięki codziennemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, którzy wykonują swą pracę w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Potwierdzeniem proekologicznych starań Inter Groclin jest certyfikat zgodności systemu z normą ISO 14001.

Nagrody i wyróżnienia

• Konkurs"BEST OF EUROPEAN BUSINNES" statuetka w kategorii konkurencyjność międzynarodowa ( listopad 2007)

• "Wybitny Eksporter" nagroda przyznana przez Stowarzyszenie Klubu Eksportera (2006)

• Konkurs "BEST OF EUROPEAN BUSINNES" wyróżnienie w kategorii europejskość (2006)

• Johnnie Walker Keep Walking Award 2006

• Giełdowa Spółka Roku 2004" gazety "Puls Biznesu" (2005)

• Medal im.prof. T. Kotarbińskiego za stosowanie osiągnięć nauki w praktyce(2004)

• "Inter Groclin Auto "Giełdową Spółką Roku 2004

• II miejsce w Wielkopolsce w Konkursie Filary Polskiej Gospodarki (2004)

• "Giełdowa Spółka Roku 2003" Gazety "Puls Biznesu" (2004)

• Nagroda Specjalna "Za osiągnięcia życiowe" dla Prezesa Z. Drzymały" Przedsiębiorca Roku" w drugiej polskiej edycji firmy Ernst & Young (2004)

• Statuetka Firmy Roku 2004

• Firma otrzymała tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" (2003)

• Filar Polskiej Gospodarki (2003)

• Statuetka "Hipolita" oraz przyznanie godności "Lidera pracy organicznej"(2003)

• Statuetka Byka i Niedźwiedzia przyznana przez Gazetę Parkiet (2003)

• Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla Zbigniewa Drzymały (2003)

• Zbigniew Drzymała Menedżerem Roku (2003)

• Nagroda Panteon Polskiej Ekologii przyznana na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2002 w Poznaniu.

• Nagroda Dobra Firma przyznana przez Rzeczpospolitą (2002)

• Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Najlepszy Eksporter (2002)

• Wybitny Polski Eksporter (2002)

• PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY (2001, 2002)

• 3 Medale Europejskie dla Produktów i Usług (2000, 2001, 2002)

• III miejsce wśród 15 najlepszych polskich przedsiębiorstw w VII edycji Konkursu Złoty Grosz (1999)

• Certyfikat Mister Poland (1999)

• IV Nagroda Srebrnego Grosza i nagroda specjalna za nowoczesność Złotego Jena w VI edycji Konkursu Złotego Grosza (1998)

• Prezes firmy Zbigniew Drzymała trzykrotnym finalistą Konkursu Menedżer Roku (1998, 1999 i 2000)

• I miejsce Prezesa Zbigniewa Drzymały w Konkursie Najlepszy Szef Zakładu Pracy Chronionej (1997)

• Laureat Konkursu Lider Polskiego Biznesu z 3 diamentami

• Dobry wzór 1995 nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

• Godło Teraz Polska 1995 w V edycji konkursu za typoszereg foteli sportowo-ergonomicznych

• Nagroda Srebrny As (1992)

2. Opis istotnych pozycji bilansowych Inter Groclin Auto S.A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku 2007 wyniosły 466306000zł i stanowiły one 96,77% przychodów ze sprzedaży z roku poprzedniego. W badanych latach koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów kształtował na zbliżonym poziomie. Z kolei zysk brutto ze sprzedaży w badanych latach systematycznie malał. Z poziomu 63060000zł w roku 2002 spadł do poziomu 30134000 zł w roku 2007.

Tabela 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, zysk brutto ze sprzedaży oraz dynamika w latach 2002 – 2007.

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 429020 473099 508827 465987 481849 466306

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 110,27% 107,55% 91,58% 103,40% 96,77%

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 365960 400864 441647 429275 443297 436172

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 109,54% 110,17% 97,20% 103,27% 98,39%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63060 72235 67180 36712 38552 30134

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 114,55% 93,00% 54,65% 105,01% 78,16%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Inter Groclin S. A.

Zysk netto od roku 2002 do roku 2004 systematycznie rósł osiągając poziom 43545000zł w roku 2004. Rok 2005 przyniósł ponad 70% spadek zysku netto do poziomu 12346000zł. W latach 2006 i 2007 zysk netto również systematycznie malał i wyniósł w roku 2007 - 1330000zł.

Tabela 3. Zysk netto grupy kapitałowej Inter Groclin S.A. w latach 2002-2007 oraz dynamika.

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zysk (strata)netto 29330 34343 43545 12346 9844 1330

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 117,09% 126,79% 28,35% 79,73% 13,51%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Inter Groclin S. A.

Należności krótkoterminowe w roku 2002 wynosiły 107873000zł, w roku następnym wzrosły one o 13,51% i ukształtowały się na poziomie 122451000zł. Rok 2004 przyniósł kolejny wzrost o 16,75%. W roku 2005 wartość należności krótkoterminowych wynosiła 101152000zł i spadła w stosunku do roku poprzedniego o prawie 30%, jednak w kolejnych latach 2006 i 2007 wzrosła ona do poziomu 154761000zł.

Tabela 4. Należności krótkoterminowe w latach 2002-2007 oraz ich dynamika.

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Należności krótkoterminowe 107873 122451 142963 101152 110440 154761

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 113,51% 116,75% 70,75% 109,18% 140,13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Inter Groclin S. A.

Wartość zobowiązań długoterminowych w roku 2007 wynosiła 36000000zł i wzrosła ponad 6-ktornie w stosunku do roku poprzedniego. Ten wzrost wynika z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Zobowiązania krótkoterminowe oscylują we wszystkich badanych latach na podobnym poziomie. Istotny wzrost tych zobowiązań można wskazać w roku 2006 i wynosił ponad 20% w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe w latach 2002-2007.

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zobowiązania długoterminowe 42583 28044 17721 7522 4905 36000

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 65,86% 63,19% 42,45% 65,21% 733,94%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Inter Groclin S. A.

Tabela 5. Zobowiązania krótkoterminowe w latach 2002-2007.

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zobowiązania krótkoterminowe 130963 143868 163197 154142 186702 190692

Dynamika (rok poprzedni = 100%) 109,85% 113,44% 94,45% 121,12% 102,14%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Inter Groclin S. A.

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin S.A. w latach 2002-2007

Nazwa wskaźnika 2003 2004 2005 2006 2007

Bieżąca płynność 1,4 1,31 1,2 1,14 1,25

Wysoka płynność 1,17 0,96 0,83 0,76 0,92

Pokrycie zobowiązań należnościami 0,85 0,89 0,66 0,59 0,81

Współczynnik zadłużenia 51,33% 47,30% 43,30% 43,10% 48,40%

Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 0,95 1,11 1,31 1,11 0,92

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,98 0,9 0,76 0,9 1,09

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,16 0,1 0,03 0,02 0,16

Marża na sprzedaży 7,01% 6,62% -0,11% 2,62% -0,89%

Zyskowność brutto sprzedaży 8,78% 10,22% 3,42% 2,99% 1,15%

Zyskowność netto sprzedaży 7,25% 8,54% 2,65% 2,04% 0,29%

Rentowność aktywów 9,57% 10,76% 3,05% 2,21% 0,28%

Rentowność kapitałów własnych 24,47% 25,67% 5,70% 4,39% 0,60%

Szybkość obrotu aktywów 1,32 1,26 1,15 1,08 1

Szybkość obrotu aktywów trwałych 2,99 2,64 2,13 2,08 2,03

Wskaźnik rotacji zapasów 26,60 44,84 47,56 53,97 51,16

Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych 58,60 54,75 47,45 49,79 55,35

Wskaźnik rotacji należności handlowych 64,70 102,55 79,23 75,30 88,09

Zysk na 1 akcję 6,20 7,90 2,20 1,79 0,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Inter Groclin S. A.

Wskaźnik bieżącej płynności w badanych latach kształtuje się na ustabilizowanym poziomie i oscyluje w granicach od 1,4 w roku 2002 do 1,14 w roku 2006. Informuje on o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o aktywa bieżące. Wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, a wiec pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi. Pożądany przedział tego wskaźnika to 1,2-2,0. Podobnie kształtuje się wskaźnik płynności wysokiej.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego jest określany jako wskaźnik długu. W badanej firmie kształtuje się on od poziomu 0,02 w roku 2006 do poziomu 0,16 w roku 2007. Świadczy to o małym zadłużeniu firmy. Wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego kształtuje się na dość wysokim poziomie. W roku 2007 osiąga on poziom 1,09 co oznacza że zobowiązania ogółem przewyższają kapitał własny.

Wskaźnik rentowności aktywów w badanych latach wykazuje tendencje malejącą. Z poziomu 9,57% w roku 2002 spadł do poziomu 0,28% w roku 2007. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepsza sytuacja firmy. Podobnie kształtuje się poziom wskaźnika ROE, świadczy to o coraz mniejszym osiąganym zysku.

Wskaźnik szybkości obrotów aktywów charakteryzuje tendencja malejąca, kształtuje się on od poziomu 1,32 w roku 2002 do 1 w roku 2007. Określa, ile razy przychód ze sprzedaży jest większy od aktywów. Przy gałęziach o dużej kapitałochłonności będzie on niski. Z kolei szybkość obrotu aktywów trwałych określa ile razy przychód ze sprzedaży jest większy od aktywów trwałych, i także w badanych latach wartość tego wskaźnika maleje.

Warto zwrócić uwagę na wskaźnik zysku na 1 akcję. W badanych latach poziom tego wskaźnika systematycznie spada, co świadczy o coraz mniejszym wypracowanym zysku netto. W roku 2002 za jedną akcję można było dostać aż 6,2 zł natomiast w roku 2007 tylko 0,24 zł.

3. Analiza dyskryminacyjna na podstawie wybranych modeli

Model J. Gajdki i D. Stosa

Jest jednym z pierwszych modeli wykorzystujących analizę dyskryminacyjną w ocenie kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw. Został on opracowany w oparciu o sprawozdania finansowe publikowane przez podmioty krajowe.

Model 1:

Z1=0,20098985X1 + 0,0013027X2 + 0,7609754X3 + 0,9659628X4 - 0,341096X5

Model 2:

Z2=0,7732059 - 0,0856425 X1 + 0,0007747 X2 +0,9220985 X3 + 0,6535995 X4 - 0,594687 X5

X1 - przychody ze sprzedaży / średnia wartość aktywów w roku

X2 - średnia wartość zobowiązań krótkoterminowych / koszt wytworzenia produkcji sprzedanej * 360

X3 - zysk netto / średnia wartość aktywów

X4 - zysk brutto / przychody ze sprzedaży

X5 - zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Z>0,45 przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej

Z<0,45 przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

2003 2004 2005 2006 2007

X1 (efektywność aktywów) 1,4359 1,3348 1,1542 1,1354 1,0218

X2 (rotacja zobowiązań w dniach) 114,0113 125,7483 133,7404 140,3213 157,9065

X3 (stopa zwrotu z aktywów) 0,9200 0,1142 0,0306 0,0232 0,0029

X4 (stopa zysku brutto) 0,0878 0,1022 0,0342 0,0299 0,0115

X5 (stopa zadłużenia) 0,4790 0,4731 0,4332 0,4748 0,5215

Z1 1,0586 0,4564 0,3147 0,2956 0,2465

Z2 1,3594 0,6471 0,5709 0,5432 0,5080

Z analizy wyników osiągniętych w modelu J. Gajdki i D. Stosa wynika iż spółka nie jest zagrożona upadłością, z tym że wartość Z w obu zastosowanych modelach w ciągu badanych lat systematycznie się zmniejsza i zbliża się do punktu krytycznego Z = 0,45. Może to świadczyć o pogarszającej się kondycji finansowej spółki.

Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

Do estymacji modelu wykorzystano zbiór składający się z 80 spółek o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym, notowanych na GPW. Skuteczność tego modelu na rok przed upadłością wynosi 92,6%.

Z = 9,498X1 + 3,566X2 + 2,903X3 + 0,452X4 - 1,498

X1 - wynik z działalności operacyjnej / suma bilansowa

X2 - kapitał własny / suma bilansowa

X3 - (wynik netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem

X4 - aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Z>0 przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej

Z<0 przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

2003 2004 2005 2006 2007

X1 0,8572 0,9621 0,9225 0,9129 0,9476

X2 0,4867 0,5269 0,5668 0,5252 0,4785

X3 0,2671 0,3005 0,1667 0,1258 0,0712

X4 1,3959 1,3140 1,1993 1,1389 1,2518

Z 9,7855 10,9855 10,3107 9,9253 9,9806

W modelu Mączyńskiej i zawadzkiego wyniki osiągnięte przez spółkę świadczą o ustabilizowanej, wysokiej pozycji finansowej.

Model B. Prusaka

Z= 6,5245X1+ 0,1480X2 + 0,4061X3 + 2,1754X4 - 1,5685

X1- wynik z działalności operacyjnej / wartość średnia sumy bilansowej

X2 - koszty operacyjne / wartość średnia zobowiązań krótkoterminowych

X3 - aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

X4 - wynik z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży

Z>-0,13 przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej

Z<-0,13 przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

-0,13≤Z<0,65 słaba kondycja finansowa przedsiębiorstwa tzw. szara strefa

2003 2004 2005 2006 2007

X1 0,1594 0,1333 0,0456 0,0366 0,0154

X2 3,0579 2,7527 2,7849 2,3744 2,2873

X3 1,3959 1,3140 1,1993 1,1389 1,2518

X4 0,1110 0,0999 0,0395 0,0323 0,0150

Z 0,7326 0,4598 -0,2855 -0,4454 -0,5887

Z analizy wyników w modelu Prusaka spółka jest w złej kondycji finansowej. W latach 2004-2006 wartość Z funkcji dyskryminacyjnej kształtowała się w przedziale - 0,13≤Z<0,65, co na podstawie tego modelu może świadczyć o słabej kondycji finansowej. W roku 2007 wartość funkcji przybrała poziom -0,5887 co może świadczyć o dużych problemach finansowych.

Model D. Hadasik

Do stworzenia modelu autorka wykorzystała próbę przedsiębiorstw o różnej strukturze własności. Większość przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa państwowe, spółki z o. o. oraz spółki akcyjne i spółdzielnie. Trafność w modelu D (W)1 wynosiła 93,18% a w modelu D (W)2 – 95,08%.

D(W)1 = 0,365425X1 - 0,765526X2 - 2,40435X3 + 1,59079X4 + 0,00230258X5 -0,0127826X6 + 2,36261

X1 - aktywa bieżące / zobowiązania bieżące

X2 - (aktywa bieżące -zapasy) / zobowiązania bieżące

X3- zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

X4 – (aktywa bieżące-zobowiązania krótkoterminowe) / pasywa ogółem

X5 - należności * 365 / przychody ze sprzedaży netto

X6 - zapasy*365 / przychody ze sprzedaży netto

D (W)>-0,374345 przedsiębiorstwo niezagrożone upadłością

D (W)<- 0,374345 przedsiębiorstwo zagrożone upadłością

X1 1,3959 1,3140 1,1993 1,1389 1,2518

X2 1,1784 0,9612 0,8331 0,7749 0,9158

X3 0,4790 0,4731 0,4332 0,4748 0,5215

X4 0,1587 0,1249 0,0761 0,0583 0,1026

X5 94,4719 102,5525 79,2307 83,6582 121,1388

X6 24,1336 40,6098 44,2171 51,4766 50,1514

D (W)1 0,9804 0,8850 0,8597 0,6712 0,6661

D (W)2 = -2,50761X1 + 0,00141147X2 - 0,00925162X3 + 0,0233545X4 + 2,60839

X1 - zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

X2 - należności * 365 / przychody ze sprzedaży netto

X3- zapasy*365 / przychody ze sprzedaży netto

X4 - zysk netto / zapasy

D (W)>0 przedsiębiorstwo niezagrożone upadłością

D (W)<0 przedsiębiorstwo zagrożone upadłością

X1 0,4790 0,4731 0,4332 0,4748 0,5215

X2 94,4719 102,5525 79,2307 83,6582 121,1388

X3 24,1336 40,6098 44,2171 51,4766 50,1514

X4 1,0979 0,7692 0,2187 0,1447 0,0205

D (W)2 1,3430 1,2089 1,2299 1,0629 1,0081

W obu modelach wyniki świadczą o dobrej kondycji finansowej firmy. Z tym że, sytuacja przedsiębiorstwa z roku na rok w oparciu o wyniki pogarszała się.

Model D. Appenzeller i K. SzarzecDo próby służącej do stworzenia modelu wybrano 68 spółek publicznych, z czego 35 spółki zgłosiły upadłość. Skuteczność modelu kształtowała się na poziomie 88,23%.

Z = 0,819138X1 + 2,56661X2 - 0,00500208X3 - 0,000628865X4 - 0,00951258X5 - 0,556326

X1 - aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

X2 - zysk operacyjny / przychód ze sprzedaży netto

X3 - (średnia wartość zapasów x 365) / przychody netto ze sprzedaży

X4 - ((średnia wartość należności x 365) / przychody netto ze sprzedaży) + rotacja zapasów w dniach

X5 – zobowiązania i rezerwy / (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)

Z<0 przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

Z>0 przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej

2003 2004 2005 2006 2007

X1 1,3959 1,2918 1,1993 1,1389 1,2518

X2 0,1110 0,0999 0,0395 0,0323 0,0150

X3 27,6469 31,0926 43,6736 46,4736 50,9641

X4 142,9251 152,5200 174,9726 165,6112 184,8306

X5 1,7514 1,7797 4,3864 6,1614 16,1715

Z 0,6272 0,4899 0,1574 0,0642 -0,0174

Na podstawie wyników osiągniętych w modelu Appenzeller Szarzec spółka może być zagrożona upadłością. W roku 2007 wartość funkcji dyskryminacyjnej kształtowała się na poziomie mniejszym od 0 i wynosiła -0,0174.

Model D. Wierzby

Z = 3,26X1 + 2,16X2 + 0,69X3 + 0,3 X4

X1 - (wynik z działalności operacyjnej - amortyzacja) / suma bilansowa

X2 - (wynik z działalności operacyjnej - amortyzacja) / przychody ze sprzedaży netto

X3 - kapitał pracujący / suma bilansowa

X4 - aktywa obrotowe / zobowiązania ogółem

Z<0 - przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

Z>0 - przedsiębiorstwo o dobrej kondycji

2003 2004 2005 2006 2007

X1 0,1536 0,0912 0,0040 -0,0027 -0,0193

X2 1,3172 0,5508 0,0435 -0,0309 -0,3001

X3 0,7062 0,5196 0,4577 0,4780 0,5101

X4 1,1682 1,1653 1,1435 1,1097 1,0530

Z 4,1838 2,1952 0,7658 0,5871 -0,0434

Na podstawie wyników z modelu podobnie jak w modelu Appenzeller Szarzec przedsiębiorstwo może znajdować się w złej kondycji finansowej. W roku 2007 Wartość funkcji dyskryminacyjnej wynosiła -0,0434.

Model A. Hołdy

Przy tworzeniu modelu Autor poddał analizie 40 polskich przedsiębiorstw, które zbankrutowały oraz 40 przedsiębiorstw kontynuujących działalność.

ZH = 0,605+0,681X1 - 0,019X2 + 0,00969X3 + 0,000672X4 + 0,157X5

X1 – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

X2 – zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

X3 – wynik finansowy netto / przeciętny stan aktywów ogółem

X4 – przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych / (koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty operacyjne)

X5 – przychody ogółem / przeciętny stan aktywów

ZH>0 przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej

ZH<0 przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

2003 2004 2005 2006 2007

X1 1,3959 1,2918 1,1993 1,1389 1,2518

X2 0,6045 0,4459 0,4002 0,4307 0,4845

X3 0,1175 0,1262 0,0305 0,0232 0,0029

X4 0,3401 0,3487 0,4000 0,4023 0,4621

X5 1,6996 1,5136 1,1037 1,1649 1,0709

Z 1,8123 1,7154 1,5880 1,5558 1,6167

W przypadku tego modelu wyniki funkcji dyskryminacyjnej świadczą o dobrej kondycji finansowej spółki, wartość funkcji oscylują na podobnym poziomie we wszystkich badanych latach.

Model poznański

FD = 3,562 W1 + 1,588W2 + 4,288W3 + 6,719W4 - 2,368

W1- wynik finansowy netto / suma bilansowa

W2 – (majątek obrotowy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

W3 - kapitał stały / suma bilansowa

W4 - wynik finansowy ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FD>0 - przedsiębiorstwo o dobrej kondycji

FD<0 – przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

2003 2004 2005 2006 2007

W1 0,1208 0,1073 0,0306 0,0221 0,0028

W2 1,1784 0,9449 0,8331 0,7749 0,9158

W3 0,7472 0,5965 0,6235 0,5751 0,5947

W4 0,0701 0,0662 -0,0011 0,0262 -0,0089

FD 3,6084 2,5175 1,7297 1,5832 1,5867W modelu poznańskim wartości funkcji dyskryminacyjnej świadczą o dobrej kondycji finansowej spółki, z tym że wartości te z roku na rok ulegają zmniejszeniu co może świadczyć o pogarszającej się kondycji.

Model Mączyńskiej

W = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6

X1 - (Amortyzacja + zysk netto) / zobowiązania

X2 - suma bilansowa/zobowiązania

X3 - zysk przed opodatkowaniem / suma bilansowa

X4 - zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży

X5 - -zapasy / przychody ze sprzedaży

X6 - przychody ze sprzedaży / suma bilansowa

W<0 przedsiębiorstwo o złej kondycji finansowej

W = 0 wartość graniczna

W>0 przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej

0≤W<1 słaba kondycja finansowa przedsiębiorstwa tzw. szara strefa

2003 2004 2005 2006 2007

X1 0,2347 0,3171 0,1805 0,1388 0,0767

X2 1,5456 2,2426 2,4987 2,3216 2,0641

X3 0,1272 0,1282 0,0394 0,0324 0,0115

X4 0,0764 0,1022 0,0342 0,0299 0,0115

X5 0,0661 0,1113 0,1211 0,1410 0,1374

X6 1,6636 1,2541 1,1536 1,0832 0,9966

W 2,3155 2,6071 1,1875 1,0181 0,5931

W modelu Mączyńskiej wartość funkcji dyskryminacyjnej w badanych latach ulega tendencji malejącej. W roku 2003 wartość ta wynosiła 2,3155 co świadczyłoby o dobrej kondycji finansowej. W następnych latach wartość W ulegała systematycznemu zmniejszaniu aż w roku 2007 wyniosła 0,5931 co przy podanej interpretacji wartość funkcji sugeruje, że firma może znajdować się w słabej kondycji finansowej tak zwanej szarej strefie.

Model Altmana

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5

X1- kapitał obrotowy netto / aktywa

X2 - zysk zatrzymany / aktywa

X3 - zysk przed opodatkowaniem i odsetkami / aktywa

X4 - księgowa wartość kapitału własnego / księgowa wartość zobowiązań

X5 - przychody ze sprzedaży/ aktywa

Z (1,23;2,90) nieokreślona kondycja przedsiębiorstwa

Z<1,23 spółka określana jako przyszły bankrut

Z>2,9 spółka dobrze prosperująca

2003 2004 2005 2006 2007

X1 0,7062 0,5196 0,4577 0,4780 0,5101

X2 0,1208 0,1073 0,0306 0,0221 0,0028

X3 0,1272 0,1282 0,0394 0,0324 0,0115

X4 1,0160 1,1751 1,4161 1,2192 0,9876

X5 1,6636 1,2541 1,1536 1,0832 0,9966

Z 3,0907 2,6070 2,2226 2,0553 1,8131

W przypadku funkcji dyskryminacyjnej w modelu Altmana wartość funkcji w badanym okresie z wyjątkiem roku 2002 znajduje się w przedziale (1,23;2,9) co wskazuje, iż przedsiębiorstwo znajduje się w nieokreślonej kondycji finansowej.

Tabela Zestawienie wyników wybranych modeli

Model 2003 2004 2005 2006 2007 Wartość graniczna

Altmana 3,0907 2,6070 2,2226 2,0553 1,8131 2,9

Mączyńskiej 2,3155 2,6071 1,1875 1,0181 0,5931 0

Poznański 3,6084 2,5175 1,7297 1,5832 1,5867 0

A. Hołdy 1,8123 1,7154 1,5880 1,5558 1,6167 0

D. Wierzby 4,1838 2,1952 0,7658 0,5871 -0,0434 0

D. Appenzeller i K. Szarzec 0,6272 0,4899 0,1574 0,0642 -0,0174 0

D. Hadasik 0,9804 0,8850 0,8597 0,6712 0,6661 -0, 374345

1,3430 1,2089 1,2299 1,0629 1,0081 0

B. Prusaka 0,7326 0,4598 -0,2855 -0,4454 -0,5887 -0,13

E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego 9,7855 10,9855 10,3107 9,9253 9,9806 0

J. Gajdki i D. Stosa 1,0586 0,4564 0,3147 0,2956 0,2465 0,45

1,3594 0,6471 0,5709 0,5432 0,5080 0,45

Modele w których wartości funkcji dyskryminacyjnej świadczyłyby u możliwości upadłości spółki to modele: Altmana, Wierzby, Mączyńskiej, Appenzeller Szarzec, Prusaka oraz Gajdki i Stosa. Natomiast modele w których wartości funkcji dyskryminacyjnej świadczą o dobrej kondycji finansowej to modele: Poznański, Hołdy, Hadasik oraz Mączyńskiej i Zawadzkiego. Z tym że, wartości z roku na rok ulegają zmniejszeniu co może świadczyć o pogarszającej się kondycji finansowej spółki.

4. Ocena kondycji finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. po III kwartałach 2008 roku.

W związku z kryzysem na finansowych rynkach światowych branża motoryzacyjna w chwili obecnej znajduję się w okresie recesji. Koniunktura na amerykańskim rynku motoryzacyjnym jest najgorsza od 17 lat. Oznacza to, że w tym roku Amerykanie kupią o trzy miliony mniej samochodów niż w ubiegłym roku. Symptomy światowego kryzysu są już zauważalne w Europie. Spada popyt na największych europejskich rynkach. Naturalną konsekwencją zmniejszającego się popytu na nowe samochody jest ograniczenie produkcji, a w szczególności:

- zmniejszenie ilości zmian w fabrykach,

- redukcja poziomu zatrudnienia,

- wprowadzenie od kilkudniowych do kilkutygodniowych przestojów produkcyjnych,

- zmniejszenie liczby zamówień na części konstrukcyjne, podzespoły i wyposażenie wnętrz samochodów.

Konsekwencje tego widzimy także w Polsce. Kondycja polskich fabryk branży motoryzacyjnej zależy w znacznej mierze od koniunktury na innych rynkach. Tak jest tez w przypadku grupy kapitałowej Inter Groclin Auto, która większość swoich produktów wysyła na eksport. Redukcja produkcji w wielkich koncernach samochodowych spowodowała spadek produkcji w III kwartale 2008 roku w grupie kapitałowej Inter Groclin Auto. W IV kwartale 2008 roku przewidywany spadek zamówień w stosunku do planu pierwotnego, na ten okres szacuje się na około 25 %.

W związku z niekorzystną tendencją oraz pogarszającymi się prognozami na rynku motoryzacyjnym grupa kapitałowa w swoich działaniach restrukturyzacyjnych największy nacisk położyła na redukcję kosztów zatrudnienia. W okresie dziewięciu miesięcy 2008 r. w zakładach produkcyjnych w Karpicku i Grodzisku Wlkp. w związku z zamierzoną redukcją kosztów wytwarzania zredukowano zatrudnienie o 645 osób (w III kwartale 2008 r. o 300 osób). Redukcja zatrudnienia miała miejsce głównie w sferze pośrednio produkcyjnej i pomocniczej. Z uwagi jednak na recesję na rynku motoryzacyjnym planowana jest dalsza redukcja zatrudnienia w zakładach produkcyjnych w Polsce w ilości około 600 osób do końca roku 2008, w tym również w działach bezpośrednio produkcyjnych.

W wyniku przeniesienia produkcji poszyć samochodowych na Ukrainę (obecnie 45% produkcji grupy kapitałowej Inter Groclin Auto) uwolniona część powierzchni produkcyjnych w Grodzisku Wlkp. została zaadoptowana dla potrzeb Groclin Altax Sp. z o.o., co związane jest z efektywnym wykorzystaniem posiadanego majątku jednocześnie przyczyniając się do rozwoju działalności w zakresie produkcji farb i lakierów. Ponadto sprzedano 16.715 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych Groclin Dyskobolia SSA na łączną kwotę 14.627.400,00 zł. Sprzedane przez IGA SA akcje w ilości 16.715 szt. odpowiadały 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Dyskobolia SSA.

Branża motoryzacyjna, obok surowcowej i metalowej, wzbudza szczególną ostrożność banków w zakresie finansowania nie tylko działalności rozwojowej, ale także operacyjnej. Spółka odnotowała pogarszanie warunków kredytowych oraz tendencję priorytetowego traktowania przyspieszonych terminów spłat kredytów. Zarząd IGA prowadzi rozmowy z bankami o odroczenie spłat kredytów przypadających do spłaty w okresie najbliższych dwóch kwartałów. Spłata rat kredytów w terminach wynikających z aneksów do umów kredytowych może spowodować drastyczne pogorszenie płynności firmy, a w konsekwencji realne zagrożenie dla kontynuowania normalnej działalności gospodarczej. W związku z niekorzystną tendencją na rynku motoryzacyjnym Zarząd IGA SA stoi w obliczu konieczności podejmowania decyzji dezinwestycyjnych dostosowujących potencjał produkcyjny do potrzeb rynku. Plan dezinwestycji obejmuje m.in.:

• sprzedaż udziałów Groclin Service Sp. z o.o. w Nowej Soli,

• wynajem lub sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych kompleksem administracyjno-produkcyjno-magazynowym zlokalizowanych w Grodzisku Wlkp.,

• sprzedaż lub wynajem kompleksu hotelowo- sportowego w Grodzisku Wlkp.

W III kwartale 2008 r. grupa kapitałowa Inter Groclin Auto zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 123 tys. zł, zmniejszyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 1.362 tys. zł, zwiększyła rezerwy na przyszłe zobowiązania o kwotę 15 tys. zł oraz dokonała aktualizacji należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 13 tys. zł.

Wyniki finansowe

W III kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 68.144 tys. zł i były niższe o 32,8 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (narastająco za pierwsze trzy kwartały 2008 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 293.889 tys. zł, co oznacza 15,8% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Tabela ?. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. (w tys. PLN).Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu kwartalnego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.

Grupa Inter Groclin Auto będąc eksporterem poszyć do dużych koncernów samochodowych w ostatnim kwartale odnotowała znaczne spadki zamówień. Grupa Inter Groclin Auto eksportuje swoje poszycia m.in. do Szwecji i Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano bardzo duże spadki sprzedaży samochodów.

Tabela ?. Wyniki finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.

Wyszczególnienie 2007-09-30 2008-09-30 Dynamika

Przychody ze sprzedaży 101385 68144 67,21%

Przychody finansowe -685 12130 -1770,80%

Zysk z działalności operacyjnej 2537 -19128 -753,96%

Zysk brutto 121 -9042 -7472,73%

Zysk netto 3 -7851 -261700,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prospektu emisyjnego grupy Inter Groclin Auto S.A.

Na wartość wyników finansowych osiągniętych w III kwartale 2008 roku wpływ miały głównie negatywne skutki nałożenia się niekorzystnych czynników w otoczeniu makroekonomicznym (dalsza tendencja aprecjacyjna PLN) oraz branżowym firmy, do których należy zaliczyć sytuację na rynku motoryzacyjnym. Bezpośredni wpływ miała jednak letnia przerwa technologiczna u odbiorców branży motoryzacyjnej, która jest zjawiskiem powtarzającym się co roku w działalności Spółki. Ponadto na ukształtowanie się wyniku grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w III kwartale 2008 r. wpływ miały następujące czynniki:

- wynik na transakcjach związanych z Groclin Dyskobolia SSA w kwocie 1.686 tys. zł

na którą składa się wynik ze zbycia akcji Groclin Dyskobolia SSA ( 12.864 tys. zł) stanowiący składnik przychodów finansowych, aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 14.550 tys. zł dokonana w związku z transakcją zakupu nieruchomości z Groclin Dyskobolia SSA stanowiąca składnik pozostałych kosztów operacyjnych oraz odnotowanie straty przez Groclin Dyskobolia SSA w wysokości 1.328 tys. zł.

W III kwartale 2008 r. wyniki finansowe ukształtowały się następująco:

• osiągnięto zysk na sprzedaży brutto w kwocie 2.498 tys. zł, co stanowi 44,8% w stosunku do III kwartału 2007 r. (narastająco za pierwsze trzy kwartały 2008 r. osiągnięto zysk na sprzedaży brutto w wysokości 24.891 tys. zł, co oznacza 90,9% dynamikę w porównaniu z 2007 rokiem),

• na wyniku na działalności operacyjnej wystąpiła strata w wysokości 19.128 tys. zł. (narastająco za pierwsze trzy kwartały 2008 r. odnotowano stratę na działalności operacyjnej w wysokości 16.025 tys. zł. W związku z transakcjami dotyczącymi Groclin Dyskobolia SSA oraz wynikiem osiągniętym przez spółkę Groclin Dyskobolia SSA w okresie siedmiu miesięcy 2008 na poziomie działalności operacyjnej za III kwartały 2008 r. osiągnięto stratę w wysokości 19.561 tys. zł),

• wystąpiła strata brutto w wysokości 9.042 tys. zł. (narastająco za pierwsze trzy kwartały 2008r. odnotowano stratę brutto w wysokości 5.590 tys. zł. W związku z transakcjami dotyczącymi Groclin Dyskobolia SSA oraz wynikiem osiągniętym przez spółkę Groclin Dyskobolia SSA w okresie siedmiu miesięcy 2008 na poziomie zysku brutto za III kwartały 2008 r. osiągnięto stratę w wysokości 6.721 tys. zł),

• odnotowano stratę netto w wysokości 7.851 tys. zł (narastająco za pierwsze trzy kwartały 2008r. wystąpiła strata netto w wysokości 7.341 tys. zł).

• w zakresie kształtowania się kursów walutowych występował niekorzystny kurs EUR w okresie III kwartału 2008 r.

Wykres ?. Kurs EURO w okresie trzech pierwszych kwartałów w 2008 roku.Źródło: prospekt emisyjny grupy Inter Groclin Auto S.A

Tabela ?. Kurs EURO w trzech pierwszych kwartałach 2007 roku.Źródło: prospekt emisyjny grupy Inter Groclin Auto S.A

W analizowanym okresie średni kurs EUR z ostatnich dni miesięcy od I- III kwartału 2008 r. ukształtował się na poziomie 3,4247 PLN, dla porównania w analogicznym okresie 2007 r. poziom ten wynosił 3,8314 PLN.

Tabela Analiza wskaźnikowa grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.

Wskażniki płynności finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto

Lp. Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa 2007-09-30 2008-09-30

1 Bieżąca płynność aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 1,3 1,09

2 Wysoka płynność aktywa bieżąc/ zobowiązania krótkoterminowe 0,91 0,76

3 Pokrycie zobowiązań należnościami należności krótkoterminowe/ zobowiązania krótkoterminowe 0,69 0,65

Wskażniki finansowania grupy kapitałowej Inter Groclin Auto

1 Wpółczynnik zadłuzenia kapitały obce / pasywa ogółem 50,24% 43,89%

2 Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi kapitały własne / kapitały obce 0,99 1

3 Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym kapitały własne+ zobowiązania długoterminowe / aktywa trwale 1,18 0,95

Wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Inter groclin Auto S.A.

1 Marża na pokrycie zysk brutto ze sprzedaży/ sprzedaż netto 7,84% 8,47%

2 Zyskowność brutto sprzedaży zysk brutto/ sprzedaż netto 2,76% -1,90%

3 Zyskowność netto sprzedaży zysk netto/ sprzedaż netto 1,75% -2,50%

Źródło: prospekt emisyjny grupy Inter Groclin Auto S.A

Wskaźniki rentowności obrazują sytuację omówioną powyżej. Poziom wskaźników płynności wg stanu na dzień 30.09.2008 r. oscyluje wokół wartości pożądanych. Spłata jednak rat kredytów w terminach wynikających z aneksów do umów kredytowych może spowodować drastyczne pogorszenie płynności firmy.

Analiza dyskryminacyjna na podstawie wyników finansowych III kwartału 2008 roku.

Model III kwartał 2007 III kwartał 2008 Wartość graniczna

Altmana 1,0424 0,9425 2,9

Mączyńskiej 0,5002 -0,4440 0

Poznański 1,4229 1,0640 0

A. Hołdy 0,8319 0,6981 0

D. Wierzby 0,4431 -0,6975 0

D. Appenzeller i K. Szarzec -0,9499 -2,4896 0

D. Hadasik -1,1616 -0,7352 -0, 374345

0,9906 0,9893 0

B. Prusaka -0,8844 -1,6928 -0,13

E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego 9,5458 10,0684 0

J. Gajdki i D. Stosa 0,8355 0,9500 0,45

1,0437 1,1279 0,45

Modele w których wartości funkcji dyskryminacyjnej świadczyłyby u możliwości upadłości spółki to modele: Altmana, Wierzby, Mączyńskiej, Appenzeller Szarzec oraz Prusaka. W przypadku modelu dyskryminacyjnego Altmana spółka jest w tzw. szarej strefie, czyli nie można dokładnie ocenić kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku pozostałych modeli wyniki funkcji Z świadczą o złej kondycji przedsiębiorstwa. Natomiast modele w których wartości funkcji dyskryminacyjnej świadczą o dobrej kondycji finansowej to modele: Poznański, Hołdy, Hadasik oraz Mączyńskiej i Zawadzkiego, jednakże widoczna jest tendencja malejąca wyników funkcji Z, co może świadczyć o pogarszającej się kondycji finansowej spółki.

Podsumowanie

W analizie występowania ryzyka upadłości spółki Inter Groclin Auto S.A., wystepuje rozbieżność wyników wśród modeli przewidywania prawdopodobieństwa jego upadłości. We wszystkich latach analizy, w wyjątkiem modelu J. Gajdki i D. Stosa (z 1996 r.) modelu A. Hołdy, E. Mączyńskiej oraz Modelu Poznańskiego, wyliczone Z było poniżej punktów krytycznych dla modeli, co jest sygnałem o występowaniu ryzyka upadłości. W przypadku modeli dyskryminacyjnych, których wyniki nie wskazywały na zagrożenie upadłością, obliczona funkcja Z coraz bardziej przybliżała się do punktu krytycznego, co można także zinterpretować jako występowanie problemów w sytuacji finansowej tej spółki i pogłębianiu się jej kryzysu. Widoczna jest także tendencja malejąca wyników pozostałych modeli. Nieprawidłowe wskazania wyliczonego Z modelu J. Gajdki i D. Stosa, modelu A. Hołdy, E. Mączyńskiej oraz Modelu Poznańskiego może wynikać z dwóch przyczyn: nieadekwatności modelu do spółki, a także wystąpieniu tzw. błędów prognozy. Przyjmuje się, że każdy model obarczony jest pewnym ryzykiem wystąpienia błędu prognozy. Wyraźne sygnały słabnącej kondycji finansowej widoczne były już od 2005 roku, zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Taka informacje potwierdziły modele E. Altmana, B.Prusaka oraz model D. Wierzby. Modele te wykazywały przekroczenie punktu granicznego dla obliczonej funkcji Z już od 2005 roku. Pierwszym sygnałem pogarszania się sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa jest zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. W 2005 roku przychody wynosiły 508 827 tys. zł, i zmniejszyły się do poziomu 466 306 tys zł w 2007 roku. Następnym sygnałem jest powstanie straty netto w 2008 roku (-7851 tys. zł.), którą można było przewidzieć, ponieważ zysk netto od 2004 roku charakteryzował się tendencją malejącą. W spółce zmniejsza się płynność finansowa i związany z tym nadmierne narastanie zobowiązań. Spółka w 2007 roku odnotowała pogarszanie warunków kredytowych oraz tendencję priorytetowego traktowania przyspieszonych terminów spłat kredytów. Zarząd spółki prowadzi rozmowy z bankami o odroczenie spłat kredytów przypadających do spłaty w okresie najbliższych dwóch kwartałów. Spłata rat kredytów w terminach wynikających z aneksów do umów kredytowych może spowodować realne zagrożenie dla kontynuowania normalnej działalności gospodarczej. W związku z pogarszającą się sytuację finansowa spółka Inter Groclin Auto S.A. w 2008 roku sprzedała 16715 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych spółki Groclin - Dyskobolia. Stanowiły one 100% kapitału zakładowego Groclin Dyskobolia SSA.

Głównymi przyczynami pogorszenia się sytuacji finansowej i gospodarczej spółki była słaba koniunktura na rynkach światowych, kształtowanie się kursów walut obcych, kontynuacja restrukturyzacji wewnątrz grupy kapitałowej, sytuacja na rynkach finansowych oraz pogorszenie warunków kredytowania przez bank. Podsumowując, omawiana spółka, jest zagrożona upadłością. Taką sytuacje wskazują wyniki poszczególnych modeli dyskryminacyjnych a także coraz silniejsze sygnały słabnącej kondycji finansowej spółki.

Bibliografia:

1. Sławomir Jędrzejewski, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Ostrów Wielkopolski 2005,

2. Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2005,

3. Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Polskie modele oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 2005

4. Katarzyna Klimczak, Wykorzystywanie analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Forum rachunkowości, LexisNexis, nr 4, lipiec-sierpień 2007,

5. sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za lata 2002 – 2007,

6. www.groclin.com.pl.