Ocena sytuacji finansowej Inter Groclin Auto S.A. w oparciu o analizę dyskryminacyjną Wstęp 3 1. Charakterystyka grupy kapitałowej Inter Groclin S.A. 4 2. Opis istotnych pozycji bilansowych Inter Groclin Auto S.A. 11 3. Analiza dyskryminacyjna na podstawie wybranych modeli 14 4. Ocena kondycji finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. po III kwartałach 2008 roku. 24 Podsumowanie 31 Wstęp Analiza modeli dyskryminacyjnych jest jednym z elementów procesu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim ujawnienie pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa, a w szczególności wychwycenie elementów wskazujących na zagrożenie upadłością. System taki nie dostarcza natomiast żadnych wskazówek, w jaki sposób można poprawić kondycję ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Jest on więc wstępnym narzędziem analitycznym, które powinno zostać wzmocnione całym procesem monitorowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Systemy wczesnego ostrzegania zagrożenia upadłością na podstawie modeli dyskryminacyjnych służy do rozróżniania przedsiębiorstw o nie najlepszej sytuacji ekonomiczno-finansowej od przedsiębiorstw bez większych problemów. Jego zadaniem jest wczesne rozpoznanie zagrożeń dotyczących efektywności gospodarowania i związanej z tym utraty zdolności płatniczej danego przedsiębiorstwa, czyli wykrywanie przedsiębiorstw zmierzających do upadku. 1. Charakterystyka grupy kapitałowej Inter Groclin S.A. Inter Groclin Auto S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów wyposażenia i akcesoriów samochodowych. Firma produkuje głównie poszycia foteli samochodowych, foteliki dziecięce do samochodów oraz fotele samochodowe. Produkuje również meble tapicerowane i poszycia meblowe ze skóry naturalnej i tkanin realizując politykę dywersyfikacji portfela zamówień. Ponad 99% produktów firmy trafia na eksport. Historia Początki Inter Groclin Auto S.A. sięgają 1977 roku. Była to wówczas rodzinna firma produkująca drobne akcesoria samochodowe. Twórcą sukcesu firmy jest jej założyciel, prezes i właściciel Zbigniew Drzymała. W latach 1991-1995 firma bazowała na kooperacji z polskim przemysłem motoryzacyjnym. Obecnie fundamentem strategii jest rozwój eksportu na europejski rynek motoryzacyjny. Podstawą rozwoju firmy jest ciągły wzrost eksportu. Obecnie prawie cała produkcja trafia na wymagające rynki Unii Europejskiej. Już prawie 2% całego polskiego eksportu do krajów Unii pochodzi z nowoczesnych zakładów produkcyjnych firmy. W odróżnieniu od innych polskich producentów branży Inter Groclin nie odczuł załamania...