Pojęcie terroryzmu Terroryzm to działalność zwykle małych ekstremistycznych ugrupowań, które za pomocą zabójstw, zagrożeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń samolotów i innych podobnych środków potępianych przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła, bądź też wymusić na rządach państw, w których działają określone ustępstwa lub świadczenia na swoją korzyść (np. zwolnienie więzionych terrorystów, okup). Charakterystyka działań terrorystycznych -gloryfikacja siły jako jedynej i najskuteczniejszej metody walki politycznej -okrucieństwo i brak skrupułów moralnych w podejmowanych akcjach, co pokazać ma z jednej strony siłę i determinację terrorystów, z drugiej zaś wzmocnić strach przed terrorystami -wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia poprzez zastraszenie nie tylko elit politycznych, ale i całego społeczeństwa -uzyskanie rozgłosu i zaistnienie w massmediach, bez masowego audytorium bowiem terrorysta jest nikim -polityczny szantaż i wymuszenie określonych zmian politycznych -brak kary za popełniony czyn podrywa autorytet władzy i obnaża jej słabość -akty przemocy i zbrodni nie zawsze mają doprowadzić do obalenia władzy i przejęcia steru rządów, w wielu przypadkach mają jednak na celu przygotowanie sytuacji rewolucyjnej, tj. doprowadzenia do anarchizacji życia publicznego, zastraszenia i zdemoralizowania funkcjonariuszy państwowych, zademonstrowania siły terrorystów, sprowokowania represji i ograniczania swobód obywateli przez państwo celem upowszechnienia nastrojów buntu Klasyfikacja ruchów terrorystycznych ze względu na działający podmiot (kto jest terrorystą) -terroryzm niepolityczny terroryzm kryminalny - działania mafii i gangów terroryzm szaleńców -terroryzm polityczny terroryzm agenturalny – terroryści są inspirowani, sponsorowani i sterowani przez obce państwo terroryzm ideowy – terroryści poprzez zbrodnie starają się, wcielać w życie idee, które wyznają Klasyfikacja aktów terrorystycznych ze względu na cel ataku -terroryzm ekonomiczny – akty sabotażu i dywersji polegające na wyrządzaniu szkód i zniszczeń (podpalenia, eksplozje ładunków wybuchowych) -terroryzm indywidualny – akty przemocy skierowane przeciwko konkretnym i określonym, przez terrorystów osobom (zamachy, mordy polityczne, porwania) -terroryzm masowy – akty przemocy skierowane przeciwko anonimowym i przypadkowo wybranym ofiarom (porwania samolotów, branie zakładników, wysadzanie w powietrze obiektów Klasyfikacja działań terrorystycznych ze względu na taktykę walki -terroryzm...