----- ROMANTYZM ----- Granice czasowe epoki: . 1822- wydanie tomiku poezji "Ballady i romanse" przez Mickiewicza- data otwierająca romantyzm . 1830- wybuch powstania listopadowego- zakończyło się niepowodzeniem, twórcy romantyczni w swoich utworach nawiązywali do tego wydarzenia . 1848- wybuch Wiosny Ludów w Europie, zrywy niepodległościowe . 1863- wybuch powstania styczniowego- klęska Polska jest pod zaborami. Austria, Rosja i Prusy wykorzystały jej osłabienie i podzieliły się jej ziemiami. Cechy literatury romantycznej: . patriotyzm- przekonanie, iż ojczyzna jest najważniejsza w życiu człowieka i należy poświęcić dla niej życie, walcząc o jej wolność, odradzają się motywy tyrtejskie . historyzm- kult, fascynacja przeszłością, szczególnie epoką średniowiecza do tego stopnia, że akcja wielu utworów romantycznych rozgrywa się w średniowieczu. . ludowość- fascynacja prostymi ludźmi, mieszkającymi na wsi, ich językiem, wierzeniami, obyczajami, strojami. . mistycyzm- zafascynowanie światem duchów, upiorów, zjaw, wiara w to, że świat rzeczywisty miesza się ze światem fantastycznym bądź nierealnym i wiara w to, że te światy wzajemnie się uzupełniają, kontakt ze światem ponadzmusłowym mogą nawiązać dzieci, poeci, prości ludzie. . orientalizm- zafascynowanie krajami Dalekiego i Bliskiego Wschodu (Chiny, Japonia- daleki), (Grecja, Egipt- bliski). Pasjonowanie się przyrodą egzotyczną, językiem, wierzeniami i obyczajami mieszkańców. Większość romantyków przynajmniej raz w życiu odbyła podróż na Bliski Wschód, tereny te były im znane. . Mesjanizm- światopogląd, który narodził się po upadku powstania listopadowego, z godnie z którym Polacy są narodem wybranym i muszą cierpieć, aby przynieść wybawienie sobie i innym narodom. Popularne staje się hasło:"Polska Chrystusem narodu". . Indywidualizm- fascynacja osobami o silnym charakterze, pozostającymi poza społęczeństwem, mającymi własne zdanie, samotnymi, wybitnymi, charyzmatycznymi. Większość bohaterów romantycznych to indywidualiścu. . Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy- romantycy zrywają z czystością gatunkową, mieszają elementy różnych rodzajów i gatunków literackich, wybierają swobodę twórczą i w efekcie tych działań powstają nowe gatunki, typowe tylko dla tej epoki: powieść poetycka i dramat romantyczny. ADAM MICKIEWICZ 1. Biografia: - Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. - Ojciec- Mikołaj pracował jako obrońca sądowy, matka- Barbara z Majewskich zajmowała się domem.Miał dwóch braci- Aleksandra i Franciszka. - Niania Mickiewicza- pani Horbatowska opowiadała mu przed snem różne historie,...