Gołuchowski- austriacki polit. Konserwatywny, minister spraw wew w Austrii, namiestnik w Galicji, wykonawca tzw. dyplomu październikowego Aleksander II- cesarz Wszechrusi, wielki książę Finlandii i Litwy, król Polski, wprowadził reformę uwłaszczenia na wsi Aleksander III- cesarz Rosji, król Polski, rusyfikacja, rozwój budownictwa kolejowego (połączenie transsyberyjskie Moskwa/Petersburg) Apuchtin Aleksandr L. - rusyfikator szkolnictwa w Królestwie Polskim, rosyjski kurator warszawskiego okręgu szkolnego. Wprowadził w szkołach system policyjny, okres jego władzy zwany jest nocą apuchtinowską. Arciszewski Tomasz- działacz socjalistyczny, polityk, w PPS, członek jej Organizacji Bojowej, w PPS-Frakcji Rewolucyjnej, w PPS-Opozycji Balicki Zygmunt- polski polityk, publicysta, jeden z ideologów ruchu narodowo-demokratycznego. Wspólnie z R. Dmowskim założyli Ligę Narodową i Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Bełza Stanisław - polski prawnik i publicysta, redagował w Warszawie tygodnik literacki Ziarno. Bismarck Otto von- mąż stanu, pierwszy kanclerz zjednoczonego cesarstwa niemieckiego, premier i minister spraw zagranicznych Bobrzyński Michał historyk, polityk, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i austriackiej Rady Państwa, namiestnik Galicji, konserwatysta, przywódca krakowskich stańczyków. Bojko Jakub- polski działacz ruchu ludowego w Galicji, współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes PSL Piast, redaktor naczelny pism ludowych (Przyjaciel Ludu, Piast) Bolivar Simón- bohater wojen z Hiszpanią o niepodległość krajów Ameryki Południowej Chłapowski Franciszek Stanisław- lekarz, przyrodnik, działacz Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu, działacz narodowy na Górnym Śląsku wśród Polaków w Bytomiu i Chorzowie. Daszyński Ignacy- działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk. Członek PPSD i PPS Dmowski Roman- polski polityk, mąż stanu, należał do Związku Młodzieży Polskiej Zet, współorganizował i stał na czele Narodowej Demokracji, Redaktor Przeglądu Wszechpolskiego. Drzymała Michał- Chłop wielkopolski, nie otrzymawszy od pruskich władz zaborczych zezwolenia na budowę domu mieszkalnego zakupił stary wóz cyrkowy, w którym zamieszkał wraz z rodziną na swojej ziemi Edison Thomas Alva- genialny wynalazca amerykański, jego wynalazkami są m.in.fonograf, żarówka, kineskop Eiffel Gustave Alexandre- francuski inżynier, wybitny specjalista w zakresie konstrukcji stalowych, jego głowna praca to wieża Eiffla Elżbieta (Sissi) - żona cesarza Franciszka Józefa I, cesarzowa Austrii i królowa Węgier Franciszek Józef I- cesarz austriacki od 1848, stłumił...