Porównaj obrazy miasta – Petersburga we fragmencie wiersza Petersburg z Ustępu do Dziadów części III Adama Mickiewicza i Paryża we fragmencie Lalki Bolesława Prusa. Zwróć uwagę na charakter relacji w przytoczonych fragmentach utworów. Oba interpretowane fragmenty to opisy słynnych miast, relacji ludzi żyjących w nich oraz stosunku autorów do tych stolic. Opis Petersburga z „Ustępu III Dziadów” Adama Mickiewicz i opis Paryża z „Lalki” Bolesława Prusa. Utwory te różnią się głownie tym, że pochodzą z dwóch odmiennych epok. Dziady z romantyzmu a Lalka z pozytywizmu. Fragment „Dziadów” wyraźnie pokazuje nam niechęć oraz negatywne nastawienie autora do Petersburga. Mówi o nim „budowały go chyba szatany”. Sytuacja panująca w wierszu w dużym stopniu przypomina losy Mickiewicza skazanego na przymusowy pobyt w Rosji. W pielgrzymie możemy rozpoznać Konrada zesłańca, z którego perspektywy jest opisywany Petersburg. Te dwie okoliczności tłumaczą subiektywizm narracji i wyraźną niechęć narratora do Petersburga. Opis Paryża z „Lalki” jest nacechowany pozytywnie, ponieważ główny bohater Wokulski obserwuje Paryż mając w pamięci Warszawę i jej społeczność, do której jest krytycznie nastawiony. Petersburg różnił się bardzo od starożytnych stolic takich jak Ateny Rzym czy Sparta. Te wielkie miasta powstawały na terenach urodzajnych, blisko zbiorników wodnych i lasów. W miejscach mało dostępnych dla wroga na wzniesieniach lub górach. Petersburg według autora został zbudowany na ludzkim nieszczęściu. Powstał w miejscu gdzie żyli kiedyś Finowie „Czuchońcy” na osuszonych bagnach. Ziemia tam była nie urodzajna, nie dawała plonów. Zimy były srogie i mroźne, a lato gorące. Ludzie nie chcieli tam żyć, ale car upodobał sobie te ziemie i ukazując jego wszechmoc ze względu na swój kaprys utworzył tam stolice. Petersburg był budowany na wzór słynnych stolic posiadał elementy przypominające Paryż takie jak paryskie place czy tamy z Amsterdamu. Jednak wszelkie próby upodobnienia Petersburga do tych miast nie udały się. Ulice były skierowane ku rzece szerokie i długie. Wszędzie znajdowały się ogromne domy idealnie zbudowane z głazów, cegły marmuru i gliny. Dachy wszystkich domów były ze sobą równe” Jak korpus wojska na nowo ubrany” Na domach pełno było tablic i napisów w różnych językach z tego powodu zwykli mieszkańcy oraz przyjezdni czuli się zagubieni i nie mogli się porozumieć. Wszędzie panował chaos. Sytuacja w mieście jest uzależniona od nastroju cara. Większość jego mieszkańców to urzędnicy marszałkowie i damy dworu. Głównym celem ich życia jest staranie się o względy cara....