I. Literatura podmiotu: 1. J. W. Goethe: "Cierpienia młodego Wertera", Warszawa 1993 2. A. Mickiewicz: "Konrad Wallenrod", Poznań 1997 3. E. Orzeszkowa: "Nad Niemnem", Warszawa 1992 4. H. Sienkiewicz: "Potop", Warszawa 1983 5. S. Żeromski: "Ludzie bezdomni", 1994 II. Literatura przedmiotu: 1. T. Bujnicki: "Wojna i miłość" w: "Pamiętnik literacki", Warszawa 1992, nr4, s. 19-46 2. U....