I. Literatura podmiotu:

1. J. W. Goethe: "Cierpienia młodego Wertera", Warszawa 1993

2. A. Mickiewicz: "Konrad Wallenrod", Poznań 1997

3. E. Orzeszkowa: "Nad Niemnem", Warszawa 1992

4. H. Sienkiewicz: "Potop", Warszawa 1983

5. S. Żeromski: "Ludzie bezdomni", 1994

II. Literatura przedmiotu:

1. T. Bujnicki: "Wojna i miłość" w: "Pamiętnik literacki", Warszawa 1992, nr4, s. 19-46

2. U. Lamentowicz: "Cierpienia młodego Wertera", Lublin 2006

3. H. Markiewicz: "Powieść dojrzałego realizmu" w: "Pozytywizm", Warszawa 2004

4. S. Wasilewski: "O miłości romantycznej" w: "Romantyzm", Warszawa 1964, s. 229-241