1. On osiągnął sukces i został sławny. He achieved success and he was famous. 2. Nie skarż się na szkołę, zacznij się uczyć! Don’t complain about school, start learning! 3. Rodzice powinni wspierać swoje dziecko. Parents should assist (help) their child. 4. Moim zdaniem charakter jest dużo ważniejszy niż wygląd zewnętrzny. I think (Like me) charakter is more important than appearance. 5. Rodzice mojego kolegi rozwiedli się dwa lata temu. My friend’s parents divorced two years ago. 6. Jest wiele podobieństw pomiędzy tymi bliźniakami. There are much likeness between the twins. 7. Ja chciałbym przedstawić Ci mojego kolegę. I would to introduce you to my friend. 8. Czy on miał szczęśliwe dzieciństwo? Did he have happy childhood? 9. Kaśka nie zakochała się w Piotrku, ponieważ był głupi. Katherine didn’t fall in love with Piotrek, `cause he was stupid. 10. On podszedł do egzaminu, ale go nie zdał. He took up to exam, but he pass it. 11. Chciałbym wynająć mieszkanie na 3 lata. I would like to rent a flat for three years. 12. W tej szkole możesz wybrać dobry kurs z języka niemieckiego. In this school you can choose a good German course (course in German). 13. Nie mogę sobie wyobrazić młodego człowieka, który jest tak wulgarny....