wyznanie wiary głosi, że Jezus rzeczywiście umarł i przez swoją mękę , śmierć oraz zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i szatana , który sprawował władze nad śmiercią { " tego , który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabeł -jak mówi list do hebrajczyków 2,14b }. po śmierci Chrystusa zstąpił do krain zmarłych , którą Pismo Święte nazywamy piekłem , i otworzył bramy nieba sprawiedliwym , którzy zmarli przed Nim.