Chciałabym przybliżyć informację na temat nomenklatury naszego kraju. Praca będzie opowiadać o zmianach nazewnictwa i ustroju, które zmieniały się na przestrzeni wieków w państwie polskim. Miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne obejmujące szeroki zakres od 10 wieku.

Mamy świadomość, że Polska to państwo unitarne położone w Europie Środkowej ze słowiańskim rodowodem. Jednak odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest państwo?

Otóż, państwo to organizacja poityczna społeczeństwa posiadająca suwerennną władzę i określone terytorium.

Za początek państwa polskiego uznaje się przyjęcie chrztu w 966 przez Mieszka 1. Była to mądra i rozsądna decyzja władcy. Mieszko 1 uczynił w ten sposób Polskę krajem chrzecijańskim, wprowadzając jednocześnie swój naród w krąg kulury Europy Zachodniej. Przyjęcie, chrztu można porównać do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Zarówno, wtedy jak i w 2004 kraj nasz został wprowadzony w zasięg krajów europejskich.