1.Zwycięstwo Dunkana w bitwie pod Forres dzięki męstwu Makbeta i Banka. 2. Przepowiedzenie przyszłości Makbetowi i Bankowi przez wiedźmy. 3. Przybycie króla Dunkana do zamku Makbeta. 4. Zabicie śpiącego Dunkana przez Makbeta, wspieranego na duchu przez Lady Makbet. 5. Zrzucenie winy na strażników pokoju króla i ogłoszenie żałoby w państwie. 6. Ucieczka następców tronu z obawy przed zamachami. 7. Zlecenie zabójstwa Banka i Fleance’a, zakończone śmiercią Banka i ucieczką jego syna. 8. Początki dziwnych zachowań i majaczeń Makbeta na uczcie w zamku. 9. Kolejna przepowiednia wiedźm, dotycząca ośmiu królów Szkocji oraz końca Makbeta (poruszenie lasu Birnam, dziwny rycerz, nie narodzony z kobiety). 10. Zamordowanie żony i dzieci Makdufa oraz zdobycie jego zamku przez króla Makbeta....