1.Zwycięstwo Dunkana w bitwie pod Forres dzięki męstwu Makbeta i Banka.

2. Przepowiedzenie przyszłości Makbetowi i Bankowi przez wiedźmy.

3. Przybycie króla Dunkana do zamku Makbeta.

4. Zabicie śpiącego Dunkana przez Makbeta, wspieranego na duchu przez Lady Makbet.

5. Zrzucenie winy na strażników pokoju króla i ogłoszenie żałoby w państwie.

6. Ucieczka następców tronu z obawy przed zamachami.

7. Zlecenie zabójstwa Banka i Fleance’a, zakończone śmiercią Banka i ucieczką jego syna.

8. Początki dziwnych zachowań i majaczeń Makbeta na uczcie w zamku.

9. Kolejna przepowiednia wiedźm, dotycząca ośmiu królów Szkocji oraz końca Makbeta (poruszenie lasu Birnam, dziwny rycerz, nie narodzony z kobiety).

10. Zamordowanie żony i dzieci Makdufa oraz zdobycie jego zamku przez króla Makbeta.

11. Planowanie powrotu szkockich lordów i przywrócenia ojczyźnie prawowitego następcy oraz spokoju i bezpieczeństwa poddanych, dzięki pomocy króla Anglii.

12. Choroba obłąkańcza Lady Makbet i śmierć królowej.

13. Bitwa szkocko-angielska przed zamkiem Dunzynan.

14. Śmierć Makbeta zadana mieczem Makdufa, wydobytego przedwcześnie z łona matki – spełnienie się przepowiedni.

15. Obwołanie Malkolma nowym królem Szkocji.