Siemowit - ok. 900 - 920 r. (nie ma pewności, co do historyczności tej postaci) Lestek - ok. 920 - 940 r. (nie ma pewności, co do historyczności tej postaci) Siemomysł - ok. 940 - 960 r. (nie ma pewności, co do historyczności tej postaci) Mieszko I - ok. 960 - 992 r. Bolesław Chrobry - 992 - 1025 r.; od 1025 król Polski Mieszko II Lambert - 1025 - 1034 r.; 1025 - 1031 król Polski Kazimierz I Odnowiciel - 1034 i 1039 - 1058 r. Bolesław II Śmiały (Szczodry) - 1058 - 1079 r.; od 1076 król Polski Władysław I Herman - 1079 - 1102 r. Zbigniew - 1102 - 1107 r. Bolesław III Krzywousty - 1102 - 1138 r. Władysław Wygnaniec 1138 - 1146 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Bolesław Kędzierzawy 1146 - 1173 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Mieszko III Stary 1173 - 1177 r. i 1198 - 1202 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Kazimierz Sprawiedliwy - 1177 - 1194 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Leszek Biały 1202 - 1227 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Władysław Laskonogi 1202, 1206 i 1228 - 1231 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Henryk Brodaty 1231 - 1238 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej) Henryk Pobożny 1238 - 1241 r. (panowanie w dzielnicy...