Siemowit - ok. 900 - 920 r. (nie ma pewności, co do historyczności tej postaci)

Lestek - ok. 920 - 940 r. (nie ma pewności, co do historyczności tej postaci)

Siemomysł - ok. 940 - 960 r. (nie ma pewności, co do historyczności tej postaci)

Mieszko I - ok. 960 - 992 r.

Bolesław Chrobry - 992 - 1025 r.; od 1025 król Polski

Mieszko II Lambert - 1025 - 1034 r.; 1025 - 1031 król Polski

Kazimierz I Odnowiciel - 1034 i 1039 - 1058 r.

Bolesław II Śmiały (Szczodry) - 1058 - 1079 r.; od 1076 król Polski

Władysław I Herman - 1079 - 1102 r.

Zbigniew - 1102 - 1107 r.

Bolesław III Krzywousty - 1102 - 1138 r.

Władysław Wygnaniec 1138 - 1146 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Bolesław Kędzierzawy 1146 - 1173 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Mieszko III Stary 1173 - 1177 r. i 1198 - 1202 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Kazimierz Sprawiedliwy - 1177 - 1194 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Leszek Biały 1202 - 1227 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Władysław Laskonogi 1202, 1206 i 1228 - 1231 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Henryk Brodaty 1231 - 1238 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Henryk Pobożny 1238 - 1241 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Konrad Mazowiecki - 1241 - 1243 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Bolesław Wstydliwy - 1243 - 1279 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Leszek Czarny - 1279 - 1288 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Henryk IV Probus 1288 - 1290 (panowanie w dzielnicy senioralnej)

Przemysł II - 1290 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej); 1295 - 1296 król Polski

Wacław II (pochodził z czeskiej dynastii Przemyślidów); 1291 - 1305 r. (panowanie w dzielnicy senioralnej); 1300 - 1305 król Polski

Władysław Łokietek - 1306 - 1333 r.; od 1320 król Polski

Kazimierz Wielki - 1333 - 1370 r.; od 1333 król Polski