1.Powrót Tadeusza do Soplicowa z „nauk”

2.Dostrzeżenie przez Tadeusza młodej dziewczyny

3.Kolacja na zamku

4.Spór Rejenta z Asesorem

5.Odwiedziny Robaka u Sędziego

6.Historia zamku opowiadana przez Gerwazego

7.Odwiedziny Hrabiego w sadzie

8.Śniadanie w Soplicowie

9.Grzybobranie

10.Wizyta Telimeny, Tadeusza i Hrabiego w świątyni dumania

11.Wyjazd na polowanie

12.Zebranie w karczmie

13.Polowanie na niedźwiedzia

14.Zabicie niedźwiedzia przez Robaka i uratowanie życia Hrabiemu

15.Małżeńskie plany Teliemeny

16.Zapoznanie Zosi i Tadeusza

17.Atak mrówek na Telimenę

18.Wieczerza na zamku

19.Kłótnia o zamek

20.Narada wojenna Gerwazego i Hrabiego

21.Hrabia w drodze do Dobrzyna

22.Wizyta Robaka u Sędziego

23.Tadeusz rozmawia z Sędzią – prosi o pozwolenie wyjazdu

24.Zazdrość Telimeny

25.Najazd Hrabiego na Soplicowo

26.Splądrowanie dworu przez dobrzyńską szlachtę

27.Napad Rosjan

28.Przyjazd Robaka z bronią

29.Spowiedź Jacka przed Gerwazym i przebaczenie

30.Śmierć Jacka Soplicy

31.Wizyta gen. Dąbrowskiego w Soplicowie

32.Uczta na zamku

33.Uwłaszczenie chłopów

34.Koncert Jankiela