1.Powrót Tadeusza do Soplicowa z „nauk” 2.Dostrzeżenie przez Tadeusza młodej dziewczyny 3.Kolacja na zamku 4.Spór Rejenta z Asesorem 5.Odwiedziny Robaka u Sędziego 6.Historia zamku opowiadana przez Gerwazego 7.Odwiedziny Hrabiego w sadzie 8.Śniadanie w Soplicowie 9.Grzybobranie 10.Wizyta Telimeny, Tadeusza i Hrabiego w świątyni dumania 11.Wyjazd na polowanie 12.Zebranie w karczmie 13.Polowanie na niedźwiedzia 14.Zabicie niedźwiedzia przez Robaka i uratowanie życia Hrabiemu 15.Małżeńskie plany Teliemeny 16.Zapoznanie Zosi i Tadeusza 17.Atak mrówek na Telimenę 18.Wieczerza na zamku 19.Kłótnia o zamek 20.Narada wojenna Gerwazego i Hrabiego 21.Hrabia w drodze do Dobrzyna 22.Wizyta Robaka u...