‘’Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami ‘’. Czy faktycznie można zgodzid się ze słowami Wisławy Szymbor s kiej? Myślę, że tak . Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie żyjemy pełnią życia. Ciągle brakuje nam na wszy st ko czasu ‘’A tego mi się nie chce, jutro znajdę chwilę i to zrobię’’ - pewnie każdy z nas sobie tak mówi, prawda? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że często nie wywiązujemy się z tych obowiązków , co potem może sk ooczyd się np. złą oceną lub, co gorsza, utratą pracy. XXI w. można porównad do wyścigu szczurów. Nikt nie patrzy na innych, ludzi interesuje tylko swoje dobro. U większości z nas dzieo wygląda tak: wstad, pójśd do pracy, wrócid, iś d spad. I tak w kółko. To trochę komiczne, ale faktycznie tak jest. Przez napływ obowiązk ów nie starcza nam czasu na nic ani na to by się odprężyd, ani na to , aby pomyśled , czy , goni ąc za przysłowiowym stadem s zczurów , postępujemy dobrze. A co ze stresem? Towarzyszy on nam od z awsze. Gdy coś nam nie wychodzi , jesteśmy zdenerwowani i mamy ochotę rozszarpad wszystkich i wszystko na kawałki. Dobrze, że czasami znajdzie się osoba, której uda się si ę nas uspokoid , bo inaczej mogłoby to się sko o czyd bardzo źle. Tak samo za mało czasu poświęcamy swoim bliskim....