Dylemat ryba czy wędka polega na tym czy pomoc biednym ma być w formie darów, czyli gotowych produktów, czy może ma przyjmować formę pomocy w samodzielnym wyprodukowaniu przez nich środków które są im potrzebne do życia.Często kraje bogate udzielają pomocy krajom trzeciego świata gdzie panuje ogromna bieda, głód i choroby. Najczęściej pomoc ta to dostarczanie żywności np. zboża, dostarczanie lekarstw oraz środków czystości. Taka forma wspierania krajów trzeciego świata określana jest przysłowiową rybą. Zaspokaja się potrzeby biednych tylko na chwilę. Czasami dochodzi do tego, że biedne kraje uzależniają się od pomocy bogatych i żądają od nich ciągłego zaopatrzenia.Drugą formą pomocy jest tak zwana wędka, czyli takie wspieranie ubogich państw aby mogły samodzielnie wyjść z kryzysu i rozwijać się gospodarczo. W tym celu reformuje się rolnictwo, wprowadza się nowe technologie, szkoli się ludzi aby mogli pracować na stanowiskach które są im tworzone. Bogate kraje przekazują także pieniądze biednym na zakup maszyn, na rozwój przemysłu. Czasami jednak te pieniądze są wydawane na broń do walki z wrogimi państwami. Bogate kraje oraz organizacje takie jak ONZ zwalczają takie konflikty między społeczeństwami biednych regionów świata. Konflikty te często wynikają z tego, że ludzie walczą o tereny pod uprawę lub miejsca gdzie jest woda pitna. Kolejnym problemem jest to, że w krajach trzeciego świata poziom analfabetyzmu jest bardzo wysoki przez co kształcenie ludzi jest bardzo czasochłonne.