academy - akademia

independent school - szkoła niepubliczna/społeczna

junior high school/middle school- gimnazjum

kindegarten/nursery school- przedszkole

primary/elementary school - szkoła podstawowa

private school - szkoła prywatna

public school - szkoła prywatna

secondary/high school - szkoła średnia

single-sex school - szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt

state/public school - szkoła państwowa

university - uniwersytet

canteen/dining room - stołówka

classroom - klasa

common room -świetlica

computer room - pracownia komputerowa

corridor - korytarz

gym(gymnasium) - sala gimnastyczna

headmaster's office - gabiunet dyrektora

laboratory/lab - pracownia

library - biblioteka

office - sekretariat

playground - boisko do zabawy

science lab - sala do nauki biologi, chemi, fizyki

sports field - boisko sportowe

staffroom - pokój nauczycielski

classmate/schoolmate - kolega/koleżanka ze szkołt/klasy

college/university student - student

deputy head/assistant principal - zastępca dyrektora

form teacher - wychowawca

examiner - egzaminator

head teacher/principal/headmasters/headmisterss - dyrektor/dyrektorka

lacturer - wykładowca

pupil/student - uczeń

schoolboy - uczeń

scholgirl - uczennica

teacher - nauczyciel

teaching staff - grono pedagogiczne

professor - nauczyciel, profesor

Art - sztuka

club - kółko

English language and literature - język angielski

foreign languages - języki obce

Geography - geografia

History - historia

IT ( Information Technology) - informatyka

Mathematics/Maths - matematyka

Music - muzyka

PE(Physical Education) - wychowanie fizyczne

Religious Education - religia

Science(Biology, Chemistry,Physics)- nauki przyrodnicze

blackboard/whiteboard/board - tablica

chalk - kreda

copybook/exercise book/notebook - zeszyt

file - segregator

folder - teczka

locker - szafka

PE kit - strój gimnastyczny

pencil case - piórnik

ruler - linijka

ruber - gumka

textbook/coursebook - podręcznik

)interactive) whiteboard - tablica(interaktywna)

workbook - zeszyt ćwiczeń

absence - nieobecnosc

attendance - obecność

attend school/classes/a course - uczęszczać do szkoły/na lekcje/kurs

be present/absent - być obecnym/nieobecnym

get/obtain... a certificate/a degree/a diplom - uzyskać świadectwo/stopien/dyplom

get into university - dostac się na uczelnią

graduate(n.) - absolwent

graduate from(a university) - skończyć uczelnią

leave school - skończyc szkołę

MA - magister

break/lunch break - przerwa/przerwa na lunch

deadline - termin

do a course - robić kurs

grade - stopień ocena

holidays - wakacje

learn sth/about sth - uczyc się czegoś/ o czymś

lesson/class - lekcja

mark - ocena

memorise - uczyć sie na pamięć

miss lessons - opuszczać lekcje

school trip - wycieczka szkolna

set books - lektury szkolne

term - semestr

timetable - plan lekcji

write an essay - pisać wypracowanie

written work - praca pisemna

scholarship - stypednium

academy results - wyniki w nauce

academic standards - poziom nauczania

cheat in an exam - ściągać

do/take/sit an exam - przystępować do egzaminu

do weel/badly in an exam - egzamin poszedł komus dobrez/żle

examination/exam - egzamin

exam paper - arkusz kalkulacyjny

fail an exam/test - nie zdać egzaminu

get the results(of a test/exam) - dostać wyniki testu/egzaminu

mark/correct/garde exams papers - sprawdzić testy

pass an exam - zdać egzamin

prepare for(exams) - przygotoać się do egzaminu

retake an exam - ponownie przystępowac do egzaminu

revise for(exams) - powtarzać materiał do egzaminu

school-leavingtest/exam - egzamin na zakończenie szkoły

score/get 100 marks in an exam/test - uzyskac , dostać 100 punktów na egzaminie

study for a test/egzam - uczyć się do testu, egzaminu

university entrance exam - egzamin wstępny na uniwersytecie

active - aktywny

ambitious - ambitny

cooperative/uncooperative - chętny/niechętny do współpracy

demanding - wymagający

fair/unfair - sprawiedliwy, niesprawiedliwy

gifted/talented - utalentowany

hard -working - pracowity

imaginative - z wyobraźnią

lazy - leniwy

motivated - zmotywowany

motivating - motywujący

passive - bierny

professional - professionalny

punctual - punktualny

strict - surowy

systematic - systematyczny

discuss set books - omawiać lektury

do an exercise - robić cwiczenia

do an experiment - przeprowadzac eksperymenty

do homework - odrabiać pracę domową

do one's best - bardzo się starać

do a project - robic projekty

do a task - robić zadania, ćwiczenie

hand in homework - oddawać race domową

heave a break - zrobić sobie przerwę, mieć przerwę

learn by heart - uczyc się na pamięć

make mistakes - robić błędy

make progress - robić postępy

make/take notes - robić notatki

make a presentation - przygotowywać prezentacje

mark homework/a test - spreawdzać pracę domową/test

set an essay - zdawac wypracowanie

set a homework - zdawać pracę domową

solve a problem - rozwiązywać zadanie

staff meeting - rada pedagogiczna

study hard - uczyć się pilnie

study/read maps - czytać mapy

study sources - studiowac teksty źródłowe

take part/participate in a lesson - brac udział w lekcjach