Energia to teraz bardzo potrzebna, a przy tym pomocna ludziom rzecz. Wykorzystywana jest do wielu czynności- w przemyśle, transporcie, ogrzewaniu czy oświetlaniu. Jak wiadomo, potrzebujemy jej coraz więcej, poszukujemy nowych sposobów na wydobycie. Jak się okazuje- niepotrzebnie. Zasoby nie są w pełni wykorzystywane. Tracimy masę energii, gdyż nie wiemy jak możemy ją w pełni spożytkować. Oto sposoby Polski na zagospodarowanie zapasów energii:

Energia słoneczna:

Coraz częściej możemy spotkać się z domami zasilanymi przez alternatywne źródła energii. W Polsce nie jest to aż tak znane jak na zachodzie ale powoli wkraczamy w normy krajów Unii Europejskiej. Budynki budowane są z dobrze akumulujących ciepło materiałów np. wbudowując w dach baterie słoneczne, które po nagrzaniu przez Słońce, umożliwiają ogrzanie wody a następnie dają ciepło we wszystkich pomieszczeniach domu.

Innym sposobem jest otrzymywanie energii z biomasy. Zajmuje się tym np. wysypisko śmieci w Toruniu, gdzie zainstalowana jest skomputeryzowana instalacja biogazu. W procesie fermentacji beztlenowej zużytkowana jest ta biomasa, która zawiera w sobie dużą ilość wilgoci.

Energia wodna:

Polska wykorzystuje tylko 12% swoich zasobów hydroenergetyki, gdyż mamy niewiele elektrowni wodnych. Główną przyczyną jest brak funduszy, jak również niezależne od nas czynniki przyrodnicze- rzeki mają zazwyczaj mały nurt i mały przepływ.

Polskie elektrownie to: Żarnowiec, Żydowo, Poręba-Żar, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce oraz elektrownia wodna we Włocławku.

Energia wiatru:

W Polsce istnieją wskazane na mapie obszary, gdzie energia wiatru może być wykorzystana i dla energetyki użyteczna. Miejsca, gdzie prędkość wiatru sprzyja tworzeniu się energii to: Wyspa Wolin, części wybrzeża wysunięte najbardziej na północ od Koszalina po Hel, Suwalszczyzna, Mazowsze i środkowa Wielkopolska, Beskid Śląski i Żywiecki, Bieszczady, Pogórze Dynowskie, rejon Przełęczy Dukielskiej oraz Dolina Sanu od granicy państwa po Sandomierz. Stawiane są tam wiatraki, które przetwarzają energię wiatru w energię elektryczną. W Polsce obecnie powstaje elektrownia wiatrowa w Cisach, która zaliczana będzie do jednej z największych.

Jak widać Polska jeszcze się uczy jak wykorzystywać w pełni swoją energię. Podpatrując inne kraje, przenosi ich pomysły do naszego codziennego życia. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, jednak idziemy w dobrym kierunku i być może w przyszłości spożytkujemy nasze zasoby w pełni.

http://www.biolog.pl/content-95.html

http://www.elektrowniewodne.com.pl/

http://www.geoland.pl/dodatki/energia_lvi/mapa_energiawiatru.html