Energia to teraz bardzo potrzebna, a przy tym pomocna ludziom rzecz. Wykorzystywana jest do wielu czynności- w przemyśle, transporcie, ogrzewaniu czy oświetlaniu. Jak wiadomo, potrzebujemy jej coraz więcej, poszukujemy nowych sposobów na wydobycie. Jak się okazuje- niepotrzebnie. Zasoby nie są w pełni wykorzystywane. Tracimy masę energii, gdyż nie wiemy jak możemy ją w pełni spożytkować. Oto sposoby Polski na zagospodarowanie zapasów energii: Energia słoneczna: Coraz częściej możemy spotkać się z domami zasilanymi przez alternatywne źródła energii. W Polsce nie jest to aż tak znane jak na zachodzie ale powoli wkraczamy w normy krajów Unii Europejskiej. Budynki budowane są z dobrze akumulujących ciepło materiałów np. wbudowując w dach baterie słoneczne, które po nagrzaniu przez Słońce, umożliwiają ogrzanie wody a następnie dają ciepło we wszystkich pomieszczeniach domu. Innym sposobem jest otrzymywanie energii z biomasy. Zajmuje się tym np. wysypisko śmieci w Toruniu, gdzie zainstalowana jest skomputeryzowana instalacja biogazu. W procesie fermentacji beztlenowej zużytkowana jest ta biomasa, która zawiera w sobie dużą ilość wilgoci. Energia wodna: Polska wykorzystuje tylko 12% swoich zasobów hydroenergetyki, gdyż mamy niewiele elektrowni wodnych. Główną przyczyną jest brak funduszy, jak również niezależne od nas czynniki przyrodnicze- rzeki mają zazwyczaj mały nurt i mały przepływ. Polskie elektrownie to: Żarnowiec, Żydowo, Poręba-Żar, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce oraz elektrownia wodna we Włocławku. Energia wiatru: W Polsce istnieją wskazane na mapie obszary, gdzie energia wiatru może być wykorzystana i dla energetyki użyteczna. Miejsca, gdzie...