Wojna- to słowo brzmiące złowieszczo, niesie ze sobą same negatywne skojarzenia. Kojarzy się ze złem, cierpieniem, śmiercią tysięcy niewinnych ofiar, a także chaosem, zniszczeniem, katastrofą. Literatura od zawsze reagowała na słowo wojna i przynosiła bardzo różne jej obrazy. Czasem pisano o wspaniałych bitwach, walecznym zgiełku, bohaterskich czynach całych wojsk, niekiedy o heroicznych dokonaniach jednego wojownika. Czasem utwory były wielką gloryfikacją czynu wojennego, jednak znacznie częściej brzmiały głosy sprzeciwu wobec wojny i skargi na jej okrucieństwo. W literaturze XX wieku wojna przybrała obraz zatrważającej katastrofy, pochłaniającej miliony ofiar. Teksty literackie pokazywały ogrom spustoszeń, jakich w psychice człowieka spowodowały przeżycia wojenne. Były też świadectwem całkowitej degradacji moralnej człowieka i jego dehumanizacji. Literatura stara się pomóc nam zrozumieć, czym jest wojna, jakie może przynieść skutki. Pokazuje nam również różne postawy człowieka wobec zła, cierpienia i przemocy. Jedno ze staro-rzymskich przysłów brzmi: " Inter arma silent musae", co oznacza " W czasie wojny milczą muzy." Jest prawda w tym stwierdzeniu. Gdy trwa zawierucha wojenna, nie ma czasu na tworzenie. Juliusz Słowacki w swoim utworze „Grób Agamemnona” przyrównuje dzieje historyczne Polski do dziejów starożytnej Grecji. Obiektem jego zainteresowań są walki Greków o niepodległość. Wspomniane zostają dwie ważne bitwy: pod Termopilami i Cheroneą. Pierwsze miejsce to wąwóz, w którym Grecy odnieśli zwycięstwo w walce z Persami – symbol bohaterskiej postawy. Drugie miejsce to miasto, w którym Grecy przegrali w bitwie z Macedończykami. Cheronea kojarzy się Słowackiemu z klęskami Polaków, którzy nie są bohaterscy i nie mają woli zwycięstwa. Przytoczenie miejsc, w których stoczyły się bitwy, to tło do ukazania głównego tematu utworu, którym są niepowodzenia Polaków. W ten sposób Słowacki chce zachęcić Polaków do działania. Polskie Termopile jest to nazwa nadawana kilku bitwom w historii Polski na wzór bitwy w wąwozie termopilskim, znanej z bohaterskiej postawy Spartan. Najczęściej tym mianem określa się jednak obronę Wizny (w dniach 7–10 września 1939). Bitwa ta stoczona została w trakcie Kampanii wrześniowej. Przeciw 42 200 żołnierzom niemieckim, 350 czołgom, 457 moździerzom, działom i granatnikom i wsparciu powietrznemu 600 samolotów Luftwaffe...