Różnymi sposobami możemy opisać miejsce, przedmiot, przyrodę, obraz, książkę, co tylko chcemy. Moglibyśmy używać słów, które będą kojarzył się z czymś miłym bądź nieprzyjemnym. Jesteśmy w stanie, pokazać coś w dobrym świetle jak i w złym. Moim zadaniem jest napisanie na podstawie fragmentów „Pamiętników” i „Hobbita, czyli tam i z powrotem”, jak autorzy: John Ronald Reuel Tolkien i Jan Chryzostom Pasek przedstawili nieznane krainy.

Tolkien to brytyjski twórca literatury współczesnej. Jest jednym z autorów, którzy rozpowszechnili gatunek fantasy. Znany z takich powieści jak „Władca Pierścieni”, „Silmarillion”, czy właśnie omawianego „Hobbita”. Osobą mówiącą w tym dziele jest narrator trzecioosobowy, który nie krytykuje świata przedstawionego. Opisuje realny wygląd nory i w jaki sposób ona funkcjonuje. Przedstawienie wyglądu Hobbitów i ich zachowania również jest obiektywne.

Pasek jest polskim pamiętnikarzem epoki baroku. W „Pamiętnikach” oczywiście osobą mówiącą był narrator pierwszoosobowy, więc pojawiają się komentarze i jego własne opinie. Autor często porównuje swój naród do ludzi z kraju, w którym się znajduje. Twórca opisuje wygląd domu oraz zachowania, i zwyczaje mieszkańców.

Według mnie autorzy tych fragmentów przedstawili nieznane krainy w podobny sposób. Po prostu opisywali realia tych miejsc. W „Pamiętnikach” można znaleźć więcej odczuć i wrażeń narratora niż w „Hobbicie”. Świat przedstawiony w powieści Tolkiena jest ukazany w dość przyjemnym świetle. Opis wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego nory jest zachęcający. Natomiast kraina Paska jest pokazana w sposób mniej przyjazny. Twórca po części ukazał wady miejsca i ludzi.