Chciałabym zaprezentować moją pracę, która odnosi się do tematu „Czy są sytuacje, w których przyzwoitość wymaga zachowań heroicznych?” Na wstępie przytoczę definicje przyzwoitości oraz zachowań heroicznych by ułatwić zrozumienie pytania. „Przyzwoitość jest to postawa zgodna z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi; porządność, uczciwość, solidność.” Zachowania heroiczne inaczej heroizm kojarzy się z niezwykłym męstwem, walką, poświęceniem, sławą, chwalebną śmiercią. Współcześnie jednak zdarza się opaczne rozumienie tego pojęcia – pozbawia je aspektu cierpienia i konieczności wyzbycia się egoizmu, zapomina się o kosztach przyjęcia postawy heroicznej. Przyzwoitość nigdy nie wymaga heroizmu. W momencie, gdy zaczyna wymagać heroizmu przestaje być zwykłą przyzwoitością i staje się bohaterstwem. Pojęcie to nie ma być wzorcem wychowawczym i nie może być przedmiotem marzeń zwyczajnych ludzi. Społeczeństwo, które czyni tą postawę atrakcyjną sprowadza ją do poziomu trywialnego. Od każdego człowiek wymaga się moralności. Dzięki takiej postawie ludzie żyją w lepszym społeczeństwie i przyjaznym świecie. Ludzie przyzwoici, powinni cechować się takimi zasadami i wartościami jak: pomaganie innym; ocenianie ludzi za to, jacy są; za uczciwość, prawość, tolerancyjność oraz umiejętność przebaczania. Przykładem takiej postawy jest matka, poświęcająca się dla swego dziecka, gotowa uczynić wszystko by było szczęśliwie oraz by nie dopuścić by stała się mu krzywda. O wzorcu miłości matczynej pisze w swym utworze pt. „Medytacje o życiu godziwym” Tadeusz Kotarbiński. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981), to polski filozof, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy rektor uniwersytetu w Łodzi, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem wielu towarzystw naukowych zarówno w kraju jak i za granicą, doktor honoris causa uniwersytetów krajowych i zagranicznych. Jest twórcą etyki niezależnej. Matka spełnia swój obowiązek, daje dzieciom miłość i jej zachowanie jest przykładem przyzwoitości. Jeżeli kobieta jest w ciąży, a życie jej dziecka jest zagrożone to w takim przypadku zachowaniem heroicznym jest zaryzykowanie własnego życia dla swej pociechy. „(…) fakt, że są matki oddane swoim dzieciom, pracujące dla nich, w tym upatrujące główne uzasadnienie wszystkiego, co czynią, i najważniejsze źródło radości własnej.(…) I to matka oddana dziecku musi umieć włączyć aktywnie do swego życiowego wyboru. Musi ona też być gotowa na ciosy, których odparować nie zdoła.(…) Jednak pośród kierunków możliwego wyboru stylów życia godnego istnienia, wzorzec życia matki oddanej dzieciom...