W powieści o Werterze „zamknięta jest cała młodość autora”. Na genezę utworu ogromny wpływ mają zdarzenia z osobistego życia pisarza. Jesienią 1774 roku w Niemczech ukazało się pierwsze wydanie powieści Cierpienia młodego Wertera. Goethe rozpoczął pracę nad powieścią prawdopodobnie w lipcu 1773 roku, a w kwietniu 1774 w liście do jednego z przyjaciół pisał, że wyśle mu rękopis powieści o losach miłego chłopca którego historię dodał własne uczucia i tak powstała całość. Książka wywołała natychmiast tak żywą reakcję krytyki i czytelników, że konieczne było dwukrotne wznowienie pierwszej...