UJĘCIE RELIGIOZNAWCZE Sekta to grupa czy ruch religijny, wyodrębniony z jakiejś religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalne, kultyczne oraz struktury organizacyjne. DEFINICJA Z RAPORTU MSWIA Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny. Kryteria wyróżniające sekty Skoro nie można zdefiniować sekty w sposób ścisły, jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, to może lepiej sformułować zespół cech swoistych, które mogłyby wskazywać na to, że dana organizacja religijna jest sektą. Kryteria rozpoznawania sekt mogłyby być następujące: •Ugrupowanie powstało wskutek oderwania się od jakiejś wielkiej religii. •Ma ono niewielką liczbę członków w porównaniu z uznanymi kościołami. •Od daty powstania ugrupowania minęło mniej niż 100 lat. •Przyjęcie do grupy uzależnione jest od wykazania się jakimiś czynami, posiadania określonych kwalifikacji, lub od spełnienia pewnych wymagań. •Członkowie religijnej społeczności są podporządkowani silnej indywidualności przywódcy grupy. •Liderzy ugrupowania starają się jego członków mocno od siebie uzależnić, ograniczając ich wolność. •Wyznawców grupy religijnej charakteryzuje duże poczucie wspólnoty, a także rygoryzm religijny i etyczny. •Ugrupowanie izoluje się od reszty społeczeństwa, zamykając się na wpływy z zewnątrz. Największe sekty w polsce: ŚWIĄTYNIA SŁOŃCA - założona w Stanach Zjednoczonych przez Pauline Sharpe, która twierdziła, że duchy przekazują jej orędzia, w których informują ją o przyszłych losach świata. Założycielka przyjęła imię Nada Yolanda, współtworzyła sektę Wzniośli Mistrzowie. Jej rzekome objawienia uznają też członkowie sekty Powszechny i Triumfujący Kościół. Świątynia Słońca jest sektą apokaliptyczną, zwiastującą i czekającą na rychły koniec świata. 48 członków Zakonu Świątyni Słońca w Szwajcarii popełniło zbiorowe samobójstwo, gdy przepowiednie guru o końcu świata nie sprawdziły się. RODZINA (znana czasem pod nazwą Rodzina Miłości) – założona w USA w latach 60. naszego wieku przez Davida Berga. Sekta apokaliptyczna zwiastująca rychły koniec świata. Jej członkowie uważają pisma swojego guru za natchnione przez Boga. Obowiązuje ich absolutna dyscyplina względem...