Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków.

Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków.

Ogólny WZÓR ALKOHOLI:

CnH2n+1 OH

grupa alkilowa grupa hydroksylowa.

Nazewnictwo:

1. Do nazwy węglowodoru, z którego alkohol powstał dodajemy słowo – ol. Np. metan + Ol  metanol

2. Do nazwy ‘alkohol’ dodajemy nazwę alkilu i końcówkę –owy np. metan metyl +owy  alkohol metylowy

Metanol

CH3OH

Otrzymywanie:

Powstaje z uwodornienia tlenku węgla (II)

Właściwości:

-bezbarwna ciecz

-dobrze rozpuszczalna w wodzie

-charakterystyczny zapach

-spala się jasnoniebieskim płomieniem

-bardzo silna trucizna

-opary powodują ślepotę lub śmierć

-picie jest śmiertelne

Reakcja spalania całkowitego:

2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O

Zastosowanie:

-do produkcji formaliny, barwników, tworzyw sztucznych

-rozpuszczalnik do farb i lakierów.

Etanol

Otrzymywanie: fermentacja alkoholowa (glukoza+drożdże)

-bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu

-lotna, łatwopalna

-nie ulega dysocjacji jonowej

-ma odczyn obojętny, ponieważ w cząsteczce pomiędzy CiOH jest wiązanie kowalencyjne, a w zasadzie np. sodowej pomiędzy metalem a grupą OH występuje wiązanie jonowe

-łatwopalny, spala się jasno niebieskim płomieniem

Reakcja spalania całkowitego:

C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

-bardzo dobrze miesza się z wodą, zachodzi zjawisko kontrakcji

Kontrakcja -zmniejszenie objętości roztworu podczas mieszania dwóch cieczy.

-białko ścina się pod jego wpływem w sposób nieodwracalny

-pod wpływem K2Cr2O7 w obecności stężonego H2SO4 zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną.

Gliceryna – pochodna propanu, alkohol trójhydroksylowy ( ma 3 grupy OH.

Gliceryna-gricerol C3H5(OH)3 (Propanotriol)

Właściwości:

-ciecz gęsta, oleista, bezbarwna

-bezwonna

-dobrze rozpuszczalna w wodzie

-spala się kopcącym płomieniem

-ulega reakcji spalania niecałkowitego

-nietoksyczna

-ma słodki, mdły smak

-kompletnie niegroźna dla organizmu

-właściwości higroskopijne

Reakcja spalania niecałkowitego:

2C3H5(OH)3 + O2 -> 6C + 8H2O

Zastosowanie:

-barwniki

-farby graficzne

-leki

-materiały wybuchowe

-kosmetyki

-tworzywa sztuczne

-składnik płynów hamulcowych i chłodniczych

-w przemyśle skórzanym.