Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków. Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków. Ogólny WZÓR ALKOHOLI: CnH2n+1 OH grupa alkilowa grupa hydroksylowa. Nazewnictwo: 1. Do nazwy węglowodoru, z którego alkohol powstał dodajemy słowo – ol. Np. metan + Ol metanol 2. Do nazwy ‘alkohol’ dodajemy nazwę alkilu i końcówkę –owy np. metan metyl +owy alkohol metylowy Metanol CH3OH Otrzymywanie: Powstaje z uwodornienia tlenku węgla (II) Właściwości: -bezbarwna ciecz -dobrze rozpuszczalna w wodzie -charakterystyczny zapach -spala się jasnoniebieskim płomieniem -bardzo silna trucizna -opary powodują ślepotę lub śmierć -picie jest śmiertelne Reakcja spalania całkowitego: 2CH3OH + 3O2 - 2CO2 + 4H2O Zastosowanie: -do produkcji formaliny, barwników, tworzyw sztucznych -rozpuszczalnik do farb i lakierów. Etanol Otrzymywanie: fermentacja alkoholowa (glukoza+drożdże) -bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu -lotna, łatwopalna -nie ulega dysocjacji jonowej -ma odczyn obojętny, ponieważ w cząsteczce pomiędzy CiOH jest wiązanie kowalencyjne, a w zasadzie np. sodowej pomiędzy metalem a grupą OH występuje wiązanie jonowe -łatwopalny, spala się jasno niebieskim płomieniem Reakcja spalania całkowitego: C2H5OH + 3O2 - 2CO2 + 3H2O -bardzo dobrze miesza się z wodą, zachodzi zjawisko kontrakcji Kontrakcja -zmniejszenie objętości roztworu podczas...