ustave Moreau ,,Prometeusz”

Autorem obrazu pt. ,,Prometeusz” jest francuski malarz i grafik Gustave Moreau (1826-1898)- czołowy twórca symbolizmu -kierunku charakteryzującego się próbą wyrażania w dziele tego, co niewyrażalne poprzez wykorzystywanie symbolu . Jego obrazy są niezwykle mistyczne, zagadkowe, a zarazem pełne niepokoju i zmysłowości, co wyróżnia go chociażby od realistów (ukazujących świat rzeczywisty, prawdziwy) i impresjonistów francuskich (charakteryzujących się głównie próbą uchwycenia ulotnych, zarazem subiektywnych odczuć wynikających z indywidualnych wrażeń artysty).Autor uważany jest za prekursora ruchu surrealistycznego – kierunku cechującego się w literaturze buntem przeciw tradycji, podkreślaniem swobody twórczej i roli wyobraźni, posługiwaniem się absurdu. Ma on w swoim dorobku artystycznym wiele niezwykle ciekawych obrazów, jak chociażby „Edyp i Sfinks (z 1863 roku), „Orfeusz” (z 1865 roku), „Hezjod i Muza (z 1891 roku). Mnie osobiście zafascynował obraz inspirowany tematyka mitologiczną ,,Prometeusz”.

Obraz ten jest przykładem rewokacji (czyli powtórzenia, naśladownictwa, przeróbki wątków mitologicznych) – które jednak nie zawsze stanowią identyczną kopię motywu mitologicznego. Często artysta motywowi mitologicznemu nadaje nowe, oryginalne znaczenie, negując pierwotny sens.

Na swoim obrazie „Prometeusz” artysta przedstawił nam dobroczyńcę ludzkości odbywającego swą karę, de facto za pyrrusowe zwycięstwo (zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem), albowiem wolał znieść torturę, za czyny dla dobra ogółu, niż np. ujawnić przyszłe wydarzenia, jakie poznał dzięki tajemnej wiedzy.

Na pierwszym planie artysta przedstawił postać dorosłego mężczyzny, skąpo odzianego, przykutego do skały nad przepaścią. Mężczyźnie towarzyszą zgłodniałe sępy, wydziobujące kawałki wątroby z jego ciała. Wydaje się, że autor chciał zobrazować mężczyznę, jako najważniejszą postać na swym obrazie, dlatego też mężczyzna jest postacią pierwszoplanową, największą, najbardziej odzwierciedlającą symbolikę mitologiczną . Ukazanie bohatera w towarzystwie zgłodniałych sępów, rozszarpujących ciało żywego człowieka, symbolizuje samego mitycznego Prometeusza, który został schwytany i przykuty do skały nad przepaścią, pozostawiony bez picia, jedzenia i snu za nieposłuszeństwo- za to, że ukradł bogom ogień i oddał ludowi. Mityczna, jasna, wyraźnie odcinająca się postać wydaje się być bardzo spokojn