Księga Hioba należy do pism dydaktycznych składa się z części pisanych prozą oraz poematami . Hiob żył na ziemi Uz , był mężem głęboko wierzącym, sprawiedliwym , unikał pracy, unikał zła . Posiadał duże ilości bydła oraz dość liczną służbę . Jego synowie mieli zwyczaj udawania się na ucztę , którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu Po każdej takiej uczcie Hiob składał Bogu ofiarę ze zwierzyny .

Doświadczenia Hioba :

I- Porwanie zwierząt przez Sabejczyków , śmierć sługi

II- Pożar

III- zabicie wielbłądów

IV- śmierć synów i córek Hioba

V- choroba

Reakcja Hioba na nieszczęścia :

- Rozdziera szaty

- Goli głowę

- Posypuje głowę popiołem

- Oddaje Bogu pokłon

- Wypowiada słowa " nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę . Dał Pan i zabrał Pan , niech imię pańskie będzi błogosławione " . Nie Wątpi w Boga mimo udręk "Dobro przyjeliśmy z rąk Boga . Czemu zła przyjąć nie możemy " .