Księga Hioba należy do pism dydaktycznych składa się z części pisanych prozą oraz poematami . Hiob żył na ziemi Uz , był mężem głęboko wierzącym, sprawiedliwym , unikał pracy, unikał zła . Posiadał duże ilości bydła oraz dość liczną służbę . Jego synowie mieli zwyczaj udawania się na ucztę , którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu Po każdej takiej uczcie Hiob składał Bogu ofiarę ze zwierzyny . Doświadczenia Hioba : I- Porwanie zwierząt przez Sabejczyków , śmierć sługi II- Pożar III- zabicie wielbłądów IV- śmierć synów i córek Hioba V- choroba Reakcja Hioba na...