Miejsce i data ..... W związku z częstym zalewaniem drogi gminnej w ........... o nr ...... z drogi gminnej o nr ....... prosimy o przekopanie rowu z drogi nr 767/3 do rowu przy drodze o nr ......... co umożliwi prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wody z drogi i co za tym idzie prawidłowe wykorzystanie rowu i mostka przebudowanego w 2012 r. Obecnie woda spływająca z drogi nr ........ po większych opadach spływa bezpośrednio na łuk drogi nanosząc tam duże ilości kamieni i błota co może doprowadzić do poważnego wypadku, oraz utrudnia prawidłowe korzystanie z drogi. Skutkiem...