Obraz Gustava Moreau przedstawia „męczeństwo Prometeusza”. Jest odzwierciedleniem utworu pt. „Narodziny Świata” Jana Parandowskiego, który oparty jest na micie o Prometeuszu.

Obraz przedstawia Prometeusza przykutego do skały. Kompozycja obrazu symbolizuje siły zła i dobra. Ciemny, mroczny kolor, to obraz cierpienia Prometeusza, a jasny, błękitny z elementami zieleni niewielki fragment ukazuje świat, który w wyniku swojego czynu musiał opuścić bohater. Na pierwszym planie artysta przedstawił postać dorosłego, skąpo odzianego i przykutego do skały mężczyzny, Prometeusza - dobroczyńcę ludzkości odbywającego swą karę. Karę za nieposłuszeństwo, za to, że ukradł bogom ogień i oddał go ludziom.