Miłość bardzo szybko stała się jednym z najbardziej popularnych motywów literackich. Już starożytni twórcy utożsamiali ją z sensem ludzkiego życia, chwalili i opiewali jako uczucie mogące uczynić ziemską egzystencję człowieka niezwykle radosną i szczęśliwą. Niejednokrotnie czynili z niej wartość przeciwstawną panującemu na świecie złu i śmierci przynoszącej kres ludzkiemu życiu. Zdarzali się również tacy, którzy uznawali miłość za uczucie mające destrukcyjny wpływ na umysł człowieka. W ten sposób, na przestrzeni wieków doszło do zrodzenia się w utworach literackich kilku wzorcowych postaci miłości, m.in.: spełnionej i niespełnionej, platonicznej i zmysłowej czy tragicznej. Podobnie jak w życiu codziennym, najczęściej spotykaną w literaturze "odmianą" miłości jest uczucie łączące parę kochanków. Ponadto liczni bohaterowie miłują Boga, ojczyznę, przyjaciół, w niektórych dziełach czytelnik może odnaleźć również miłość rodzicielską. Niezależnie od rodzaju, zawsze ma ona wielki wpływ na postawy konkretnych postaci. W swojej pracy chciałbym zwrócić uwagę na kilka przykładów. Starotestamentowa Pieśń nad pieśniami to bardzo kunsztowny poemat liryczny o tematyce miłosnej. Został podzielony na sześć fragmentów, opisujących gorące uczucie pomiędzy Oblubieńcem i Oblubienicą, którzy określają siebie jako Salomon i Sulamitka. Każda z części jest skomponowana w formie dialogu, komentowanego przez chór anonimowych postaci. Dzieło uznaje się powszechnie za jedną z najbardziej niezwykłych ksiąg, mieszczących się w kanonie biblijnym. Nie ma w niej nawet najmniejszej wzmianki o Bogu, jak również o narodzie wybranym czy religii w ogóle. Odczytywana dosłownie, jawi się jako lekki w odbiorze i efektowny w swej formie utwór o miłości między dwojgiem młodych ludzi. Wraz z rozwojem teorii dotyczących aluzyjności i wieloznaczności poszczególnych części Biblii, Pieśń nad pieśniami uznano za metaforyczny obraz miłości Stwórcy do narodu Izraela. W mitologii starożytnej Grecji i Rzymu możemy odnaleźć liczne postaci, których losy są ściśle związane z doświadczeniem miłości, np.: Eros: to grecki bóg, syn Aresa i Afrodyty, z którego emanuje fala gorącego i namiętnego uczucia. Jest w stanie rozkochać w sobie każdą z ziemskich kobiet, niejednokrotnie wzbudza pożądanie także wśród bogiń Olimpu. Amor: jest rzymskim odpowiednikiem Erosa. Zazwyczaj objawia się jako mały chłopczyk ze skrzydłami, wyposażony w łuk i strzały. Jest bardzo utalentowanym strzelcem, nigdy nie chybia a trafiona przez niego osoba doświadcza potężnego wybuchu miłości. Amor był uznawany przez społeczeństwo rzymskie za...