Interpretacja dzieła plastycznego PLAN: 1 a)wstępna charakterystyka dzieła b)rozpoznanie stylu c)rozpoznanie datowania d)określenie miejsca wykonania dziela e)rozpoznanie autora 2 a)opis dzieła b)określenie kompozycji c)określenie kolorystyki d)określenie...