Interpretacja dzieła plastycznego PLAN:

1

a)wstępna charakterystyka dzieła

b)rozpoznanie stylu

c)rozpoznanie datowania

d)określenie miejsca wykonania dziela

e)rozpoznanie autora

2

a)opis dzieła

b)określenie kompozycji

c)określenie kolorystyki

d)określenie ruchów postaci

3

a)odczytywanie treści

b)określić temat

c)określić źródło

4

a)dokładna interpretacja

b)określenie osadzenia w historii

c)samoocena