Zasady bazowania przedmiotów obrabianych. Bazy obróbkowe i zasady ich wyboru.

Zasady ustalania przedmiotów obrabianych.

W każdej operacji lub zabiegu przedmiot musi być jednoznacznie ustawiony na obrabiar¬ce. Na ustawienie składają się dwie czynności:

1- ustalenie, tj. określenie położenia na obrabiarce w stosunku do drogi

ruchu roboczego narzędzia,

2-oraz zamocowania (w pewnych przypadkach część może podlegać obróbce bez mocowania np. przy szlifowaniu bezkłowym).

Pod określeniem ustalanie lub usytuowanie przedmiotu należy rozu¬mieć nadanie mu jednoznacznego położenia względem obrabiarki (a więc umiejscowienie w przestrzeni) i narzędzia lub narzędzia lub względem ruchu roboczego narzędzia.

Ustalenie przedmiotu bezpośrednio na obrabiarce bądź też w przyrządzie lub uchwycie wpływa na obrabiane powierzchnie, a tym samym dokładność ustalenia ma wpływ na

dokład¬ność obróbki.

Jak wiadomo z mechaniki ogólnej, każdy przedmiot w przestrzeni ma 6 stopni swobody. Jeżeli przedmiot odniesiemy do układu trzech wzajemnie prostopadłych osi współrzędnych, to możne on przesuwać się w jednym z tych trzech kierunków x, y, z ( lub w dowolnym kierunku wypadkowym) lub obracać się dookoła osi równoległych do tych kierunków.

Ustalenie przedmiotu przy obróbce lub montażu wiąże się z pozbawieniem go jednego, kilku lub wszystkich stopni swobody. Aby pozbawić przedmiot jednego (lub kilku) z sześciu stopni swobody, należy przedmiot docisnąć do odpowiednich punktów obrabiarki, uchwytu lub przyrządu. Każdy z tych punktów pozbawia jednego stopnia swobody. Chcąc, zatem pozbawić przedmiot wszystkich stopni swobody, należy go oprzeć w sześciu punktach.