Zasady bazowania przedmiotów obrabianych. Bazy obróbkowe i zasady ich wyboru. Zasady ustalania przedmiotów obrabianych. W każdej operacji lub zabiegu przedmiot musi być jednoznacznie ustawiony na obrabiarce. Na ustawienie składają się dwie czynności: 1- ustalenie, tj. określenie położenia na obrabiarce w stosunku do drogi ruchu roboczego narzędzia, 2-oraz zamocowania (w pewnych przypadkach część może podlegać obróbce bez mocowania np. przy szlifowaniu bezkłowym). Pod określeniem ustalanie lub usytuowanie przedmiotu należy rozumieć nadanie mu jednoznacznego położenia względem obrabiarki (a więc umiejscowienie w przestrzeni) i narzędzia lub narzędzia lub względem ruchu roboczego narzędzia. Ustalenie przedmiotu bezpośrednio na obrabiarce bądź też w przyrządzie lub uchwycie wpływa na obrabiane powierzchnie, a tym samym dokładność ustalenia ma wpływ na dokładność obróbki. Jak wiadomo z mechaniki ogólnej, każdy przedmiot w przestrzeni ma 6 stopni swobody. Jeżeli przedmiot odniesiemy do układu trzech wzajemnie prostopadłych osi współrzędnych, to możne on przesuwać się w...