Chrześcijaństwo to wiara, która opiera się na wartościach moralnych; miłości do Boga i drugiego człowieka, przebaczaniu i dobroci. Jest wiele przykładów bohaterów literackich, którzy zmienili się pod wpływem tej religii. O ogromnej sile wiary, o miłości i wzajemnym poświęceniu jej wyznawców opowiada powieść Henryka Sienkiewicza pt . ”Quo Vadis. Została ukończona w 1896 roku i nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla. Pisarz akcję osadził w Rzymie, za czasów panowania Nerona i okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan. Załączone fragmenty pochodzą z wyżej wspomnianej powieści. Pierwszy fragment jest wypowiedzią Chilona. Chilo przybył do atrium Poppei wraz z dwoma „rabbimi” z Zatybrza, by dostąpić zaszczytu spotkania z cesarzem Neronem. Rozmowa dotyczyła m. in. chrześcijan. Ponaglany przez cesarzową Poppeę opowiadał o swoim spotkaniu z Glaukosem, lekarzem z Neapolu. Dzielił się wiedzą , którą zdobył od Glaukosa na temat jego wiary, na temat Boga i Mistrza chrześcijan - Chrystusa, opowiadał o Pawle - apostole. Chilo to jeden z ważniejszych bohaterów powieści. Był Grekiem, pochodził z Mezembrii. Uważał się za wielkiego filozofa i mędrca. W rzeczywistości był podstępnym, tchórzliwym i zachłannym człowiekiem. Zaś Poppea to cesarzowa rzymska, żona Nerona. Była kobietą mądrą, lecz swoją inteligencję wykorzystywała do złych celów , potrafiła sprytnie manipulować ludżmi. Ich rozmowa ma ogromne znaczenie w powieści, jest przełomowym momentem w przebiegu głównych wydarzeń. Chilo oskarżył chrześcijan o najgorsze zbrodnie. Twierdził, że oddają cześć Chrystusowi, który obiecuje ich wynagrodzić. Jeżeli chrześcijanie podpalą Rzym, Chrystus drugi raz przyjdzie na świat i odda im panowanie nad ziemią. Chilo bardzo pokrętnie i podstępnie oskarżył również Ligię o przyczynienie się do śmierci małej Augusty – córki Poppei. Chilo twierdził, iż chrześcijanie wykorzystują krew dzieci do swoich obrzędów. Dał wyraźnie do zrozumienia, że to wyznawcy Chrystusa podpalili Rzym. Obiecał swą pomoc w wydaniu chrześcijan i wskazaniu miejsca ich przebywania. Chilo Chilonides wiele czasu przebywał wśród chrześcijan, zdobywając tym samym ich zaufanie. Dbał wyłącznie o swoje dobro, za wszelką cenę starał się zdobyć sławę i bogactwo. Właśnie dla tych celów posunął się póżniej do publicznego osądzenia chrześcijan o podpalenie Rzymu i wydania ich na niesłuszną śmierć. Chilo w rozmowie z Poppeą oskarża chrześcijan bez skrupułów, nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia . Jednak przechodzi moment załamania, traci dotychczasową pewność siebie. Opowiada o tym kolejny załączony fragment. Podczas...