Uznawany dzis za jednego z największych polskich poetów XX wieku Bolesław Leśmian był przez za życia niedoceniany. Krytycy prawicowi twierdzili, że należy on do poetów, którzy psują język polski (sic!). Lewicującym czytelnikom z kolei nie podobało się oderwanie od życia, jakie według nich panuje w Leśmianowskim świecie. Bolesław Leśmian (1877 lub 1878-1937 lub nawet 1879 -1937) to jeden z najciekawszych polskich poetów symbolicznych i międzywojennych. Twórczość Leśmiana ewoluowała z czasem, zawsze jednak pozostawał poetą bardzo oryginalnym, nastawionym na grę słowem i obrazem. Był poetą filozofem, mającym swój wkład w kształt wielu środowisk twórczych Polski, m.in. skamandrytów (choć skamandryci za nim nie przepadali…co wyraźnie podkreśla Jarosław Marek Rymkiewicz w fundamentalnym dziele „Leśmian , encyklopedia”) czy awangardy. Poezja Leśmiana odbiegała od poezji jego czasów. Był indywidualnością epoki, twórcą o wyjątkowo oryginalnej filozofii i poetyce. Dlatego też sławy i uznania za życia się nie doczekał. Jednak wpływ jego poezji międzywojennej na kształt i formę literatury był ogromy. Leśmian tworzył, czy raczej kontynuował (po Norwidzie) nurt polskiej poezji filozoficznej. Był jednym z najoryginalniejszych poetów - słowotwórców. Jednak usytuowanie Bolesława Leśmiana w dziejach poezji nie jest sprawą łatwą. Nie reprezentował on w pełni żadnego z głośnych kierunków nowoczesnej poezji, a można wręcz powiedzieć, że nowoczesna poezja polska zaczyna się od Bolesława Leśmiana. Leśmian korzystał z różnych poetyk, a jednocześnie wyrastał ponad nie i nie ulegał żadnej z nich. W swojej twórczości połączył różne tendencje poezji drugiej połowy XIX wieku i I połowy wieku XX w oryginalna całość dzięki swej wyobraźni o takiej sile kreacyjnej, jaka bywa udziałem jedynie największych poetów. Już samo ustalenie dokładnej daty urodzin poety stwarza problemy: odpis metryki podaje rok 1877, sam Leśmian podawał 1878, zaś na płycie nagrobnej widnieje data 1879. Bolesław Leśmian (prawdziwe nazwisko Lesman), brat stryjeczny Jana Brzechwy, urodził się w Warszawie, krewny Antoniego Langego, który podobno wymyślił jego pseudonim) urodził się w Warszawie, mieszkał w Kijowie, gdzie ukończył szkołę średnią i uniwersytet (prawo). Po ukończeniu studiów przeniósł się do Warszawy i nawiązał stałą współpracę z Chimerą, a z jej redaktorem Zenonem Przesmyckim (Miriamem) serdecznie się zaprzyjaźnił. W 1903 roku pojechał w długą podróż za granicę. W Paryżu poznał malarkę Zofię z Chylińskich i wkrótce ją poślubił. Urodziły im się dwie córki. W tym czasie nie miał jeszcze żadnej pozycji...