Wokulski jako romantyk -miłość dodaje mu siły do działania -udział w powstaniu styczniowym-zsyłka na Syberię -jest człowiekiem wew. zrodartym jako...