Wokulski jako romantyk

-miłość dodaje mu siły do działania

-udział w powstaniu styczniowym-zsyłka na Syberię

-jest człowiekiem wew. zrodartym

jako pozytywista

-wyjeżdża na wojnę żeby zdobyć majątek

-podejmuję naukę

-rozbudowuje sklep