Pamiętaj żeby dla każdego zadania (wiązki tematycznej) wyznaczyć pole do analizy w brudnopisie i w wolne miejsce wpisywać efekty analizy. To ważne, bo pozwala na eliminację elementów streszczenia w Twoim wypracowaniu. Jeśli zrobisz to dobrze, zamiast planu wystarczy ponumerować wiązki i poszczególne argumenty w ich obrębie.

Czytając zdanie po zdaniu wypisz wszystkie informacje, by je potem wykorzystać we wstępie i rozwinięciu.