Biblia , czyli zbiór ksiąg spisanych pierwotnie po hebrajsku uznanych za natchnione przez Boga . Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań . Potocznie mówimy , że Biblia tkwi w kulturze naszej cywilizacji . Nawiązuje ona do bardzo wielu dziedzin . Biblia jako dzieło literacki jest interpretowana przez wiele osób w tym uczonych , filozofów i znanych nam ludzi . Jej treść przenika przez naszą sztukę , literaturę i kulturę . Słowa Biblii są obecnie przetłumaczone na wszystkie języki świata co tylko świadczy o tym , że ludzie zwracają się do niej ze swoimi problemami i potrzebami . To właśnie z Biblii wyrastają korzenie wielu gatunków literackich . Biblia jest z całą pewnością dokumentem historycznym . Wątki , tematy , postacie , symbole i miejsca są stałe i mają swoje stałe miejsce w sztuce . Śmiało możemy powiedzieć , że ma ona charakter ponadczasowy . Imiona bohaterów biblijnych są przez nas stale wykorzystywane . Artyści , Poeci stale czerpią z jej treści . W malarstwie najchętniej wykorzystywał ją...