Określenie czasu akcji. Rozmowy fabrykanta Deklewskiego i radcy Węgrowicza na temat Wokulskiego. Biografia Stanisława Wokulskiego praca u Hopfera studia w Szkole Głównej udział w powstaniu styczniowym katorga w Irkucku na Syberii małżeństwo z wdową po Janie Mincla wyjazd na wojnę rosyjsko-turecką LALKA. ROZDZIAŁ DRUGI: RZĄDY STAREGO SUBIEKTA Opis pokoiku Ignacego Rzeckiego. Opis zwyczajów Ignacego Rzeckiego. Pobudka starego subiekta. Higiena poranna Ignacego Rzeckiego. Obowiązki sklepowe Ignacego Rzeckiego. Przybycie pana Klejna. Przybycie Lisieckiego. Klientka od spluwaczki. Przybycie Mraczewskiego. Klient od kaloszy. Opis dnia w sklepie. Sposoby spędzania wolnego czasu przez Rzeckiego. LALKA. ROZDZIAŁ TRZECI: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA Poglądy ojca I. Rzeckiego na temat Napoleona. Spotkania ojca Ignacego, Domańskiego, Raczka i ciotki. Opis musztry urządzanej przez ojca I. Rzeckiemu. Choroba i symboliczna śmierć ojca Ignacego Rzeckiego. Terminowanie u Jana Mincla. Opis dnia pracy u Jana Mincla. Lekcje Jana Mincla. Małżeństwo ciotki i pana Raczka. Śmierć starego Jana Mincla. Podział majątku i dalsze losy Minclów. LALKA. ROZDZIAŁ CZWARTY: POWRÓT Opis marcowej pogody. Radość Ignacego Rzeckiego. Powrót Stanisława Wokulskiego. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o polityce. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o Łęckich. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o S. Wokulskim na wojnie. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o zakupach Łęckich. LALKA. ROZDZIAŁ PIĄTY: DEMOKRATYZACJA PANA I MARZENIA PANNY Z TOWARZYSTWA Opis mieszkania Łęckich. Charakterystyka Tomasza Łęckiego. Charakterystyka Izabeli Łęckiej. (wychowanie, prezentacja świata Izabeli Łęckiej; prezentacja postawy Łęckiej wobec świata normalnego) Wizyta Izabeli i Tomasza Łęckich w fabryce. Pogarda Izabeli dla małżeństwa i mężczyzn. Posąg Apollina. Samotność towarzyska Izabeli Łęckiej. Rozmowy z hrabiną Karolową o trudnej sytuacji finansowej Tomasz Łęckiego. LALKA. ROZDZIAŁ SZÓSTY: W JAKI SPOSÓB NOWI LUDZIE UKAZUJĄ SIĘ NAD STARYMI HORYZONTAMI Lektura powieści Emila Zoli Une page d'amour przez Izabelę Łęcką. Modlitwa Panny Izabeli. List od Karolowej z ofertą wykupu zastawy po niższej niż rynkowa cenie. Rozmowa z Florentyną o finansach domu. Rozmowa Izabeli z Tomaszem Łęckim. Rozmowy obiadowe Łęckich z Florentyną na temat S. Wokulskiego. Listowne zaproszenie Izabeli na kwestę od hrabiny Joanny Karolowej. Migrena i rozmyślania Izabeli o Wokulskim. Sen Izabeli Łęckiej o Stanisławie Wokulskim. Rozmowa Izabeli z Florentyną o Wokulskim. Plany Izabeli wobec S....