Przejawy: - morderstwo Dunkana - knucie spisków - morderstwo strażników - zabicie rodziny Makdufa - wynajęcie płatnych zabójców na Banka...