Przejawy:

- morderstwo Dunkana

- knucie spisków

- morderstwo strażników

- zabicie rodziny Makdufa

- wynajęcie płatnych zabójców na Banka

Przyczyny:

- Lady Makbet i jej namowy

- słabość Makbeta i jego rządza władzy