Struktura Księżyce Księżyce Planety – informacje ogólne Planety (z gr. „planetoi” – wędrowcy) są obiektami astronomicznymi okrążającymi gwiazdę. Ich rozmiary są wystarczająco duże, aby uzyskać prawie okrągły kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. W odróżnieniu od gwiazd, świecących własnym światłem, planety świecą światłem odbitym, gdyż w ich wnętrzach nie zachodzą reakcje termojądrowe. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą na Zgromadzeniu Ogólnym Międynarodowej Unii Astronomicznej w 2006 roku w Pradze, planetami w Układzie Słonecznym nazywane są krążące wokół Słońca ciała, które spełniają następujące warunki: nie są satelitami innej planety, posiadają wystarczającą masę, aby wskutek działania własnej grawitacji wytworzyć kształt kulisty, zdołały „oczyścić” swoją orbitę z innych względnie dużych obiektów. Do grona planet w Układzie Słonecznym należy 8 obiektów: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran oraz Neptun. Wszystkie planety krążą wokół Słońca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc znad północnego bieguna Słońca. Okres obiegu planety dokoła Słońca nazywany jest rokiem (odpowiednio: ziemskim, marsjańskim, itd.) i zależy od odległości danej planety od Słońca. Z kolei okres obrotu danej planety wokół własnej osi nazywany jest dniem. Wszystkie planety posiadają atmosferę, choć w przypadku Merkurego jest ona bardzo rozrzedzona. Na Zgromadzeniu Ogólnym status planety odebrano Plutonowi, wprowadzając jednocześnie na jego określenie nowy termin – planeta karłowata. Planety – podstawowe dane Planeta Śr. odległość od Słońca Średnica [km] Masa (bez księżyców) Średnia gęstość [g/cm3] Liczba księży- ców Okres obiegu wokół Słońca [dni] Okres obrotu wokół osi** Mimo- śród e Nachy- lenie orbity i mln. km. [j.a.]* 1021kg Mz=1 Merkury 57.91 0.39 4 840 333 0.06 5.62 - 87d.97 56d.65 0.2056 7.006 Wenus 108.21 0.72 12 230 4 870 0.81 5.09 - 224.70 -243d.01 0.0068 3.395 Ziemia 149.60 1.00 12 756 5 974 1.00 5.52 1 365.26 23h.93 0.0167 0.001 Mars 227.95 1.52 6 800 644 0.11 3.97 2 686.96 24h.62 0.0934 1.850 Jowisz 778.40 5.20 142 796 1 899 710 317.89 1.33 63 4 333.29 9h.92 0.0482 1.305 Saturn 1 423.62 9.52 120 660 568 736 95.17 0.69 60 10 756.20 10h.66 0.0553 2.487 Uran 2 866.14 19.16 52 400 86 891 14.54 1.15 27 30 707.49 -17h.24 0.0478 0.772 Neptun 4 498.60 30.07 50 460 103 026 17.24 1.56 13 60 223.35 16h.11 0.0079 1.771 * j.a. (jednostka astronomiczna, Astronomical Unit) – jednostka długości, definiowana jako średnia odległość Ziemi od Słońca. ** Wartość ujemna oznacza, że własny ruch obrotowy planety odbywa się w...