MEZOPOTAMIA Sumerowie IV tysiąclecie - pojawienia się Sumerów 2500 - świetność państwa Sumerów 2300 - Akkadowie w Mezopotamii 1800 - upadek Sumerów, Amoryci w Mezopotamii 1728-1686 - rządy Hammurabiego - króla babilońskiego 625 - 538 - Państwo Nowobabilońskie 598 - Nabuchodonozor wkroczył do Jerozolimy Asyria 1750 - Stare Państwo Asyryjskie 1350 - Średnie Państwo Asyryjskie 850 - Nowe Państwo Asyryjskie 667 - Assurbanipal podbija Egipt 648 - Assurbanipal podbija Babilon 612 - zniszczenie Niniwy przez Medów 608 - koniec państwa asyryjskiego Persja Połowa VI w. - powstanie państwa perskiego 558 - Cyrus Wielki w Persji 539 - Cyrus w Babilonie 525 - Kamdyzes zajął Egipt 522-486 - Dariusz I VI - reformator religijny Zaratustra EGIPT 4000 - okres przeddynastyczny 3000 - hieroglify 2850-2150 - Stare Państwo 2850 - zjednoczenie państwa przez Menesa 2150-2050 - I Okres Przejściowy 2050-1785 - Średnie Państwo 1700 - najazd Hyksosów na Egipt 1780-1550 - II Okres Przejściowy 1580-1100 - wypędzenie Hyksosów z Egiptu i Nowe Państwo 1350 - reforma religijna Amenhotepa IV (Echnatona) 1286/5 - bitwa hetycko-egipska pod Kadeszem 1085-330 - Okres Późny 304 - 30 - Okres Ptolemejski 30 p.n.e. - 313 n.e. - okres rzymski INDIE IV tysiąclecie - początek kultury Indusu 1500 - upadek kultur Indusu, najazd Ariów 1950r - zniesienie systemu kastowego VI-V w. Budda CHINY V tysiąclecie - początki osadnictwa i państwa chińskiego III w p.n.e. - dynastia Cin, świetność Chin, Szy-Huang-Ti VI-Vw.p.n.e - Konfucjusz i Lao-cy IZRAEL 1220 - pierwsza wzmianka o kraju Izrael leżącym w Palestynie 1030 - 975 -rządy Saula i Dawida 975-935 - król Salomon 598 - najazd Nabuchodonozora na Izrael i zdobycie Jerozolimy 66-70 n.e - wielkie powstanie w Judei przeciw Rzymowi, zniszczenie Jerozolimy FENICJA 3000 - pierwsze państwa fenickie, ludność semicka 1200 - 800 - rozwój miast fenickich, kolonizacja fenicka 800 - założenie Kartaginy KULTURA MINOJSKA I MYKEŃSKA 1800 - pierwsze pałace na Krecie -ogromne kompleksy: Knossos i Faistos 1700-1500 - rozkwit kultury, drugie pałace na Krecie 1450 - przewaga Myken w Grecji i koniec świetności Krety 1200 - zburzenie Troi 1150 - wędrówka Dorów w Grecji i upadek kultury mykeńskiej GRECJA WŁAŚCIWA 1200-800 - okres anarchiczny, formowanie się miast-państw 800-600 - Wielka Kolonizacja, Homer, przejęcie alfabetu fenickiego 777/6 - pierwsze Olimpioniki Ateny i Sparta VIII - formowanie się miasta-państwa Aten 621 - prawodawca Drakon 594 - reformy społeczne i polityczne Solona 561-527 - tyran Pizystrat 527-510 - tyrani Hippiarz i Hipparch 508/9 - rządy Klejstenesa V -...