"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego napisane w 1924 roku jest powieścią polityczna .Tytuł ma charakter metaforyczny. W rzeczywistym rozumieniu Przedwiośnie to okres pomiędzy zimą a wiosną. Przenośnie znaczenie zaś możemy rozumieć jako czas, w którym kształtowało się państwo polskie po okresie zaborów. Powieść odzwierciedla obraz Polski w latach 1921-1924r. i historię Polaków mieszkających w Baku podczas Rewolucji Październikowej. Utwór Żeromskiego jest także wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości oraz przestrogą przed zagrożeniami,a przede wszystkim zagrożeniem komunizmem. Żeromski ukazał Polskę rzeczywistą czyli szarą,biedną i brudną."Przedwiośnie" składa się z trzech części: Szklane Domy, Nawłoć, Wiatr od wschodu. Opowiada o życiu Cezarego Baryki, reprezentanta młodego pokolenia, przyjeżdżającego do odrodzonej po I wojnie światowej Polski. Cezary zafascynowany obietnicami ojca Seweryna Baryki o "Szklanych domach", przyjeżdżając do kraju widząc biedę i zacofanie bardzo się rozczarował. Społeczeństwo Polskie ukazane w utworze zostało podzielone ze względu na status majątkowy. Zamożni ludzie posiadają wszystko co dusza zapragnie. Społeczeństwo ubogie zaś ,jest tak przysposobione do życie ze liczy się dla nich tylko to czy mają co zjeść. Dzień u ludzi ubogich liczy się od posiłku do posiłku. W takiej rodzinie ukazana jest nędza,zacofanie,ciemnota a także bierność .Komornicy nie posiadają ziemi,pracując na rzecz zamożniejszych chłopów. Czasami kradzież jest dla nich jedynym rozwiązaniem tego aby zdobyć pożywienie. Taka sytuacja bardzo przeraża Cezarego-głównego bohatera "Przedwiośnia".Ostrzega swojego przyjaciela Hipolita Wielosławskiego że w końcu chłopi mogą się zbuntować,iż są upokarzani a ich życie jest nędzne i pozbawione szczęścia.Przeciwieństwem jest społeczeństwo bogate,upływające luksusie.Przedstawicielami jest rodzina Wielosławskich. Zycie ludzi bogatych upływa na zabawach,balach,spacerach,polowaniach i przejażdżkach konnych. Główny bohater przyjeżdża do Nawłoci na zaproszenie od swojego przyjaciela Hipolita. W krótkim czasie przezywa sielankowe chwile.Ludzie pochodzący z wyższych sfer są często dwulicowi i zakłamani. Przykładem na to iż mieszkańcy Nawłoci myślą jednie o sobie i o własnych zysku i lepszym życiu jest Laura która wychodzi za mąż za Barwickiego nie z miłości lecz dla korzyści materialnych .W dworkach panuje przepych i dostatek. Mimo ze Polska jest już wolna i niepodległa,szlachta nadal odznacza się biernością i żyje w ciągłych zabawach i ucztach.. Podany fragment to rozmowa Cezrego...