"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego napisane w 1924 roku jest powieścią polityczna .Tytuł ma charakter metaforyczny. W rzeczywistym rozumieniu Przedwiośnie to okres pomiędzy zimą a wiosną. Przenośnie znaczenie zaś możemy rozumieć jako czas, w którym kształtowało się państwo polskie po okresie zaborów.

Powieść odzwierciedla obraz Polski w latach 1921-1924r. i historię Polaków mieszkających w Baku podczas Rewolucji Październikowej. Utwór Żeromskiego jest także wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości oraz przestrogą przed zagrożeniami,a przede wszystkim zagrożeniem komunizmem. Żeromski ukazał Polskę rzeczywistą czyli szarą,biedną i brudną."Przedwiośnie" składa się z trzech części: Szklane Domy, Nawłoć, Wiatr od wschodu. Opowiada o życiu Cezarego Baryki, reprezentanta młodego pokolenia, przyjeżdżającego do odrodzonej po I wojnie światowej Polski. Cezary zafascynowany obietnicami ojca Seweryna Baryki o "Szklanych domach", przyjeżdżając do kraju widząc biedę i zacofanie bardzo się rozczarował.

Społeczeństwo Polskie ukazane w utworze zostało podzielone ze względu na status majątkowy. Zamożni ludzie posiadają wszystko co dusza zapragnie. Społeczeństwo ubogie zaś ,jest tak przysposobione do życie ze liczy się dla nich tylko to czy mają co zjeść. Dzień u ludzi ubogich liczy się od posiłku do posiłku. W takiej rodzinie ukazana jest nędza,zacofanie,ciemnota a także bierność .Komornicy nie posiadają ziemi,pracując na rzecz zamożniejszych chłopów. Czasami kradzież jest dla nich jedynym rozwiązaniem tego aby zdobyć pożywienie. Taka sytuacja bardzo przeraża Cezarego-głównego bohatera "Przedwiośnia".Ostrzega swojego przyjaciela Hipolita Wielosławskiego że w końcu chłopi mogą się zbuntować,iż są upokarzani a ich życie jest nędzne i pozbawione szczęścia.Przeciwieństwem jest społeczeństwo bogate,upływające luksusie.Przedstawicielami jest rodzina Wielosławskich. Zycie ludzi bogatych upływa na zabawach,balach,spacerach,polowaniach i przejażdżkach konnych. Główny bohater przyjeżdża do Nawłoci na zaproszenie od swojego przyjaciela Hipolita. W krótkim czasie przezywa sielankowe chwile.Ludzie pochodzący z wyższych sfer są często dwulicowi i zakłamani. Przykładem na to iż mieszkańcy Nawłoci myślą jednie o sobie i o własnych zysku i lepszym życiu jest Laura która wychodzi za mąż za Barwickiego nie z miłości lecz dla korzyści materialnych .W dworkach panuje przepych i dostatek. Mimo ze Polska jest już wolna i niepodległa,szlachta nadal odznacza się biernością i żyje w ciągłych zabawach i ucztach..

Podany fragment to rozmowa Cezrego Baryki z Szymonem Gajowcem,gdy Cezary wrócił z zebrania komunistów na którym był z Antonim Lulkiem(przedstawicielem komunizmu,opowiada się za rewolucją. Sytuacja rozgrywa się w Warszawie. Cezary był bardzo zdenerwowany tym co usłyszał na spotkaniu miedzy innymi to ze w Polsce bije sie i torturuje przeciwników politycznych,prześladuje mniejszości narodowe. Komuniści na zebraniu chcieli aby w Polsce zapanowała dyktatura proletariatu Cezary nie zgodził sie z tym,nie wyobrażał sobie jak robotnicy mogą rządzić krajem. Tytułowy bohater był bardzo przerażony sytuacja chłopów i żydów. Swoja agresji wyładował na Szymonie Gajowcu.Szymon Gajowiec był urzednikiem Ministrestwa Skarbu był patriotą i wierzył w silną i suwerenna Polskę. Szymon jest przedstawicielem najwyższej klasy,jest to przyjaciel rodziny. Uważał ze powolne reformy będą najlepsze na budowanie młodego państwa polskiego lecz Cezary nie zgadzał się z tym.Zadaje Gajowcowie oskarżycielskie pytania "Czemu tu tyle nędzy?"Czemu każdy załamek muru utkany jest żebrakami?"zarzuca Gajowcowi iż nie przeprowadzają reformy rolnej nie dają ziemi ludziom którzy jej naprawdę potrzebują.przypomina iż magnateria już raz pozbawiła Polskę wolności,przez zabawy i luksus doprowadziła do niewoli.Cezary przerzuca swój gniew w pytania do Gajowca o lepszy byt społeczności polskiej.Kończąc rozmowę Gajowiec uświadamia Baryke iż pomoc biednemu społeczeństwu opiera się na zasobie materialnym jaki posiadają. Gajowiec jako zwolennik suwerennej niepodległej Polski na samym końcu fragmentu obiecuje ze ;"Wszystko będzie! Wynagrodzimy krzywdy,zapogodzimy sie,podźwigniemy się...

Cezary nie opowiada się ani ze rewolucją ani za powolnymi metodami działania rządu i stosowania brutalnych metod wobec mniejszości narodowych. Czynnikiem który przyczynił się do tego iż Baryka stanął na czele "zbiedzonego tłumu" jest na pewno zdenerwowanie po rozmowie z Laurą.

"Przedwiośnie" jest obrazem społeczeństwa Polskiego. Żeromski ukazuje podziały polityczne i klasowe. Z jednej strony widzimy Szymona Gajowca wyższego urzędnika opowiadającego się za powolnymi reformami i biciem przeciwników politycznych, przedstawiciela klasy wyższej żyjącego w dostatku i luksusie. Natomiast z drugiej strony stoi Antoni Lulek przedstawiciel komunizmu i rewolucji ,wyłania się obraz społeczeństwa ubogiego zacofanego,nie posiadającego pożywienia i umierającego w chorobach;"dzieci które zamiatają z ulic mokry pył węglowy,żeby sie wśród tej okrutnej zimy troszeczkę ogrzać"

Dostrzegam pewne podobieństwa i w dzisiejszym świecie. Powieść Żeromskiego jest ponadczasowa. Problemy ukazane w powieści dotyczą również i nas,wolny teraźniejszy kraj. Uważam ze problemy z podziałem klasowym też są widoczne i dziś. Bogaci próbują podporządkować sobie biednych ,szukających pracy. Opływając w luksusach nie zwracając uwagi na losy ludzi żyjących w niedostatku.