Jak wszyscy dobrze wiemy wzór na prędkość wygląda tak: V=s/t. droga przez czas Sytuacje, w których ciało porusza się są najczęściej opisywane przy pomocy pojęcia prędkości. Prędkość jest wielkością informującą o tym jak szybko porusza się ciało, czyli jak wielką drogę przebywa w założonym czasie. Np. jeżeli ciało w ciągu 1s przebywa drogę 1m, to znaczy, że porusza się z prędkością 1m/s. Prędkość (wyrażona w m/s) informuje nas o tym, jaką drogę przebywa ciało w ciągu 1 sekundy. Przykłady wg przepisów ruchu drogowego w Polsce prędkość samochodu osobowego w terenie zabudowanym nie powinna przekraczać ok. 13,9 m/s (50...