Współczesna encyklopedia podaje, że mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Człowiek od zawsze zastanawiał się nad możliwościami swojego rozumu. Uważa się bowiem za istotę rozumną, świadomą swoich poczynań. Zdolność rozumowania odróżnia go od pozostałych istot żywych na ziemi. Mądrość rozważana jest także od wieków przez uczonych, poetów pisarzy a nawet opisana jest ona również w Piśmie Świętym. Każdy z podejmujących się rozpatrzenia pojęcia mądrości ma o niej inne zdanie, swoją własną definicje. Jedni wywyższają ją ponad wszelkie dobra, inni są do niej mniej przychylnie ustosunkowani. Zagadnieniem mądrości zajął się również Czesław Miłosz w swoim wierszu „Zaklęcie” powstały w roku 1969 i wydany w tomie „Miasto bez imienia”, w najdojrzalszym okresie jego twórczości. W tamtych latach wydawanie utworów Miłosza na terenie Polski były surowo zakazane, jednak w końcu i w jego ojczyźnie ujrzały światło dzienne. „Zaklęcie” jest jednym z najbardziej charakterystycznych wierszy z tego zbioru. Utwór ten jest jednoznaczną pochwałą ludzkiego rozumu. Według podmiotu lirycznego jest on wartością nieporównywalną z niczym innym, jest najważniejszy. Mądrość pozwala wciąż na nowo odkrywać świat, jest niezwyciężona i ponadczasowa. Ona pozwala nam rozróżnić dobro od zła, uczy nas tolerancji” on nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana”. Pokazuje jak mamy zarządzać światem i pozwala nam go odkrywać na nowo. Mądrość jest niezniszczalna, nie może jej naruszyć nic, "oddanie książek na przemiał" również nie. Mądrość mogą zdobyć wszyscy. Ludzki rozum prowadzi do prawdy i sprawiedliwości, to on ustanawia prawa. Pokazuje prawdziwe wartości, które ważne są w życiu: On ponad to, co jest, wynosi, co być powinno, / Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei. Wybiera najbardziej wartościowe słowa spośród tłumu miernych i wulgarnych. Pomaga człowiekowi odkrywać nowe światy, lecz także odsłania przed nim tajemnice przeszłości. Podmiot liryczny nazywa filozofię, miłośniczkę mądrości, oraz poezję pięknymi lecz młodymi dziedzinami działalności człowieka. Oznacza to, że ludzkość znajduje się dopiero na początku drogi do poznania świata. Jednak zarówno poezja, jak też filozofia są sobie bliskie i pokrewne. To przed nimi leżą nieskończone możliwości rozwoju. Przeciwnicy prawdziwej mądrości, czyli "braterstwa" poezji i filozofii, zniszczą się sami, poprzez wrogie...