Powstanie tragedii antycznej kojarzy się z obrzędami nazywanymi Wielkimi Dionizjami. A to, wg jakich wzorców te dzieła miały być tworzone opisał Arystoteles w "Poetyce". Budowa dramatu była stała, a w skład jego wchodził prolog, parados, epeisodiony, stasimony i exodos. Jedną z ważniejszych cech tego stypu epickiego to teoria 3 jedności (czasu, miejsca i akcji). Warto pamiętać, że w każdym dramacie antycznym występował bohater tragiczny, któłry zostaje postawiony w sytuacji wyboru spośród dwóch równorzędnych racji oraz zostaje skazany na klęskę. Idealnym przykładem takiej starożytnej tragedii jest "król edyp" napisany przez Sofoklesa. Edyp - główny bohater tego dzieła - jest synem Lajosa i Jokasty, którzy przed narodzinami potomka wyruszyli do Delf, aby usłyszeć przepowiednie, która niestety okazała się niezbyt radosna. Wyrocznia oznajmiła im, iż ich nowonarodzony syn zabije ojca i ożeni się z własną matką. Rodzice przerażeni tą wiadomością porzucili noworodka w górach, jednak tam znależli go pasterze, którzy oddali dziecko władcom Koryntu. W ten sposółb Polibos i Meropa stali się rodzicami przybranymi Edypa. Wraz z wiekiem Edyp czuł coraz mocniej, że z jego osobą związana jest jakąs dziwna historia, która ma się wydarzyć, więc by się przekonać udał się do wyroczni w Delfach. Tam usłyszał przepowiednie dla siebie, która brzmiała tak samo jak ta, którą usłyszeli jego biologiczni rodzice. Nie chcąc skrzywdzić ludzi, którzy go wychowali i opiekowali się nim i których uważał za swoich rodziców, postanowił że ucieknie. Podczas podróży w nieznane w wąwozie spotkał człowieka, z którym zaczał się kłócic o to, kto ma pierwszeństwo przejazdu przez drogę. E gniewie Edyp zabija napotkanego podróżującego, którym był Lajos. I tak spełniła się pierwsza część przepowiedni. A druga? Po odgadnięciu zagadki zadanej przez Sfinksa Edyp, w ramach nagrody, żeni się z Jokastą, lecz nadal nie zdaje sobie sprawy, iż jest to jego matka biologiczna. Jako król Teb zauwarza, że na jego obszar panowania spadały klęski, jednak nie rozumiał dlaczego. Oczywiste jest, że nie wiedział, że popełnił podwójną zbrodnię. Podczas rozmowy z Tejrezjaszem Edyp próbuje uzyskać informację o zabójcy Lajosa, bo wierzy on, że gdy zbrodniarz zostanie ukarany to miasto, za które odpowiada, będzie uratowane....